«Endelig er også SAP Norge sponsor av Oda-Nettverk. Vi mener Oda-Nettverket styrker kvinners anseelse innen IKT med sitt fokus på kompetanseheving og erfaringsutveksling. SAP Norge bidrar til å trekke opp kvinneandelen i innenfor IKT med våre 26 kvinnelig ansatte».

 

Om SAP

Som markedslederen innen forretningsprogramvare hjelper SAP virksomheter av alle størrelser og innen alle bransjer til en enklere hverdag. Fleksibilitet, innovasjon, kundeverdi og profesjonalitet forblir vårt overordnede mål. Vi tilbyr våre kunder enkle og brukervennlige løsninger, samt beslutningsdyktighet og oppdatert kunnskap innen områder som Big Data, Cloud, CRM, Omni-channel, mobilitet, etc.

 

SAP fokuserer sin strategi rundt å forenkle hverdagen for våre kunder. Våre applikasjoner og tjenester gjør det mulig for mer enn 263.000 kunder å drive lønnsomt, tilpasse seg endringer og oppnå bærekraftig vekst.

 

Med en samlet nordisk og baltisk region, har vi et kraftsenter av eksperter som kan jobbe med alle selskaper, uavhengig av næring og størrelse. Vår fleksible struktur går på tvers av landegrenser og kulturer. Kundene våre er selskaper fra alle bransjer og størrelser i de nordiske og baltiske landene

 

SAP er børsnotert i Frankfurt og på NYSE. Se www.sap.com/norway for mer informasjon.

Oda-Nettverk er Nordens ledende møteplass for kvinner som jobber med IT eller i IT-bransjen.

english  In English

Vi er nå 11136  medlemmer
blimedlem2
 stillinger2
 partnere2
lesodam