Telenor (OSE: TEL) er eit norsk teleselskap. Det er ein av dei raskast veksande leverandørane av mobile teletenester i verda. Telenor er også den største leverandøren av fjernsynstenester i Norden. Konsernsjefen i selskapet er Jon Fredrik Baksaas.

Inntekta til selskapet var i 2005 68,9 milliardar. Ved utgangen av 2005 var 27 600 personar tilsette i Telenor. 16 700 av desse arbeidde utanfor Noreg.


Historie

Telenor vart opphavleg stifta i 1855 som Telegrafverket, det skifta namn til Televerket i 1969 og til Telenor i 1994 då verksemda vart omdanna til eit statleg aksjeselskap. Telenor hadde fram til 1998 monopol på teletenester til private kundar i Noreg. I desember 2000 vart Telenor børsnotert. Jon Fredrik Baksaas overtok stillinga som konsernsjef etter Tormod Hermansen 21. juni 2002.


Marknadsverdi

22. mai 2006 hadde Telenor ein marknadsverdi på 125 milliardar kroner. Aksjar i selskapet vert handla på Oslo Børs under tickeren TEL.

Oda-Nettverk er Nordens ledende møteplass for kvinner som jobber med IT eller i IT-bransjen.

english  In English

Vi er nå 11135  medlemmer
blimedlem2
 stillinger2
 partnere2
lesodam