Oda-Nettverk Samarbeidspartnere

K2_CHILDREN_CATEGORIES

Som platinum samarbeidspartner blir man hovedsponsor for Oda-Nettverk sin Inspirasjonsdag, og har mulighet for profilering på scenen. Platinum samarbeidspartner får også mulighet til å være med å bestemme agendaen for et eget nettverkstreff ...

"Capgemini har valgt å sponse Oda-Nettverk fordi de gjør en fantastisk jobb for å bygge opp kvinner innenfor IKT og skape mangfold i bransjen. Oda-nettverk gir fellesskap og inspirasjon, og gir kvinner anledning til å utveksle  erfaringer og videre til å heve sin kompetanse. Vi er stolte av å være Oda-Nettverk sponsor, og ønsker å bidra til å utvikle kvinners karriere i IKT-bransjen"

About Capgemini
A global leader in consulting, technology services and digital transformation, Capgemini is at the forefront of innovation to address the entire breadth of clients’ opportunities in the evolving world of cloud, digital and platforms. Building on its strong 50-year heritage and deep industry-specific expertise, Capgemini enables organizations to realize their business ambitions through an array of services from strategy to operations. Capgemini is driven by the conviction that the business value of technology comes from and through people. It is a multicultural company of 200,000 team members in over 40 countries. The Group reported 2016 global revenues of EUR 12.5 billion.
Visit us at www.capgemini.com. People matter, results count.

 

 

"Sogeti er stolte av å være platinumsponsor av Oda-Nettverk sammen med vårt søsterselskap Capgemini. Oda-Nettverk gjør det mulig for kvinner i IT-bransjen å utveksle erfaringer, dele meninger og danne nettverk. Sogeti Norge har en kvinneandel på rundt 40% og det er Sogetis mål å fortsette med en høy kvinneandel"

- Sogeti Norge

 

Sogeti har et av Norges største testkompetansemiljøer! Sogeti er et konsulentselskap i Capgemini-gruppen som har 14 000 konsulenter med test som profesjon med de internasjonalt anerkjente metodene TMap® og TPI®. I Norge er vi rundt 80 testeksperter og er en nær samarbeidspartner med søsterselskapet Capgemini. En av våre visjoner er at vi skal være best i test og bidra til trygge, stabile og kostnadseffektive IT-løsninger i Norge.

For mer informasjon, se www.sogeti.no  

 

 

"Vi er stolte over å være hovedsponsor for Oda-Nettverk! Vi har et sterkt ønske om å øke kvinneandelen innenfor IKT, og er begeistret for innsatsen som Oda-Nettverk gjør for å tilrettelegge for erfaringsutveksling og kompetanseheving for kvinner som jobber i IKT-bransjen. Oda-Nettverk er det ledende nettverket for kvinner innenfor vår bransje, og vi ønsker gjennom å bidra til dette arbeidet å sikre god rekruttering samt sikre at vi beholder flere kvinner i IKT- bransjen fremover!” Microsoft

 

 

 

Microsofts visjon er å skape innovativ programvare som gir mennesker tilgang til tjenester, informasjon og kommunikasjon uavhengig av tid, sted og verktøy.

 

Drømmer er individuelle og det er opp til hver enkelt å sette seg mål og visjoner. Alle har urealisert potensiale og teknologi kan hjelpe deg til å realisere ditt. Men fordi vi er forskjellige må teknologien være fleksibel og enkelt tilgjengelig – slik at alle kan benytte de delene de ønsker for å utnytte sine muligheter.

 

Microsofts misjon er å gjøre det mulig for mennesker og virksomheter verden over å realisere hele sitt potensiale.

 

Vår misjon handler ikke bare om å åpne en verden av ny teknologi. Vi skal hjelpe hver enkelt person, familie og virksomhet til å realisere hele sitt potensiale. Vi ønsker å hjelpe deg til å gjøre daglige oppgaver, som å hjelpe deg til å presentere ideene dine, håndtere privatøkonomien din, få virksomheten til å vokse – raskere, enklere og bedre. I Microsoft ser vi ikke verden slik den er, men hvordan den kanskje kan bli.

 

 

 

Microsofts kjerneverdier støtter arbeidet for å virkeliggjøre vår misjon og visjon og gjennomsyrer derfor hele virksomheten.

 

·         Integritet og ærlighet

 

·         Brennende engasjement for kunder, partnere og teknologi

 

·         Åpenhet og respekt over for andre og en felles vilje om å gjøre dem bedre

 

·         Vilje til å ta på seg og møte store utfordringer

 

·         Selvkritisk, spørrende og engasjert innstilling til vår egen utvikling og forbedring

 

·         Ansvar for relasjon, resultat og kvalitet overfor kunder, aksjonærer, partnere og ansatte

 

Som gull samarbeidspartner for Oda-Nettverk får man mulighet til å legge ut ledige stillinger i vårt månedlige nyhetsbrev, og være vertskap for et nettverkstreff, hvor man får mulighet til å presentere selskapet. 

 

Accenture Norge er stolte av å være gullsponsor for Oda-Nettverk, som er i god forening med våre egne kjerneverdier. Vi er opptatt av fleksibilitet og mangfold på tvers av kjønn, alder, etnisitet og tro i vår arbeidsstyrke. I oktober rykket Tonje Sandberg opp som administrerende direktør og vi har en stadig økende kvinneandel i resten av organisasjonen. Denne utviklingen ønsker vi å fortsette med, og oppfordrer derfor flinke damer, kvinner, jenter i alle aldre om å søke, vi vil ha dere med på laget! Følg med på Accenture.no/jobb for muligheter og vår Facebook side Accenture Norge for å bli litt bedre kjent med oss.

Atea har samlet IT-bransjens mest dedikerte hjerter og raskeste hjerner. Vi driver målbevisst satsing på medarbeidernes utvikling, og en viktig oppgave for våre ledere er å skape bransjens beste arbeidsplass. Vår kultur preges av våre verdier der humor og det å bry seg er viktige parametere. Sammen med våre kunder og partnere skaper vi The Place to Be – hver dag. Denne kulturen har gjort oss til Norges største leverandør av IT-infrastruktur og tilhørende tjenester. 

Mer informasjon om Atea finner du på www.atea.no/ og i sosiale medier: 

Facebook: Atea Norge

LinkdIn: Atea Norge

Twitter: Atea Norge

Avanade er en verdensledende leverandør av konsulenttjenester, med 27.000 ansatte i 23 land. Vårt fokus er digital transformasjon av de største virksomhetene, både i Norge og internasjonalt. Avanade eies av Accenture og Microsoft. Felles for oss alle er en ektefølt lidenskap for innovasjon, teknologi, og et genuint ønske om å utvikle forretningskritiske løsninger som forbedrer hverdagen til våre kunder. Vårt tette samarbeid med Microsoft og Accenture, og vår globale leveransemodell gjør oss unike i markedet. I løpet av et år leverer vi mer enn 800 prosjekter globalt, og vi tilbyr våre konsulenter muligheter for karriereutvikling både i Norge og internasjonalt.

Vår visjon er å være den ledende digitale innovatøren på løsninger basert på Microsofts teknologi. Vi skal tilby den tyngste og beste kompetansen på bruk av Microsofts plattform og teknologier i forretningskritiske løsninger, slik at kundene oppnår best mulig forretningsmessig gevinst av sine IT-investeringer.

I Avanade er vi opptatte av kjønnsbalanse og mangfold. Vi har en kvinnelig nordisk leder, samtidig som 3 av våre 4 landssjefer i Norge, Sverige, Finland og Danmark er kvinner. Som gullsponsor for Oda-nettverket ønsker Avanade å tilby unike utviklings- og karrieremuligheter for kvinner i teknologibransjen.

Vi er alltid på jakt etter nye dyktige kvinnelige kolleger. Se våre hjemmesider www.avanade.no og ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon. Bouvet består av til sammen over 1200 ingeniører, designere, tekstforfattere, økonomer, statsvitere, psykologer, pedagoger og antropologer som bistår bedrifter og samfunnsaktører i alle bransjer. Sammen leverer vi løsninger som bidrar til stabil energiforsyning, en mer effektiv offentlig sektor, sikrere banker, rikere medietilbud, bedre HMS i oljesektoren, mindre administrasjon i transportnæringen og bedre kundeopplevelser i varehandelen. Og mye mer.

Bouvet leverer tjenester til en rekke viktige samfunnsaktører. Samlet medfører dette et betydelig ansvar for ansatte, kunder, eiere og samfunnet for øvrig. Måten vi håndterer samfunnsansvaret på, har også en forretningsmessig side. Et godt omdømme øker Bouvets muligheter for å tiltrekke seg nye medarbeidere og kunder. Vår visjon er å være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde medarbeiderne og kundene.

Bouvet jobber også for å øke mangfoldet og kvinneandelen i virksomheten. Nettverket «Kvinner i Bouvet» ble etablert i 2017, og har som hensikt å bidra til at Bouvet fortsetter å være et attraktivt, spennende og mangfoldig sted å arbeide for både kvinner og menn. Vi ønsker å vise frem at Bouvet er et sted der kompetanse og entusiasme skapes og deles både internt og eksternt – uavhengig av kjønn. Vi vil i tillegg jobbe for økt kvinnelig deltagelse generelt i vår bransje, og særlig på de områdene der kvinneandelen er lav. Alt dette mener vi både våre kunder og samfunnet som helhet vil tjene på.

Mer informasjon om Bouvet finner du på www.bouvet.no

 

 

EVRY et av Nordens ledende IT-selskaper, med 50 års erfaring fra norsk og nordisk IT-innovasjon. Det gjør oss godt rustet til å skape en bedre hverdag for våre kunder – i Norden og resten av verden.

EVRY har om lag 10 000 ansatte og en årlig omsetning på 12 milliarder kroner. Selskapet er notert på Oslo Børs med hovedkontor i Oslo og med betydelig virksomhet både i det norske og svenske markedet. Med mer enn 100 kontorer i Norden har vi en unik posisjon til å betjene kunder gjennom vår regionale modell.

Internasjonal og lokal

EVRY har omfattende leveranser til både store internasjonale og nasjonale virksomheter, så vel som små og mellomstore, lokale og regionale virksomheter.· Selskapet tilbyr hele bredden av leveranser innenfor IT-tjenestemarkedet, og har for eksempel store leveransemiljøer innenfor drift, løsninger, konsulenttjenester og rådgivning. EVRY har store kundegrupper innen bransjeområdene bank og finans, kommuner og statlig sektor, helse, olje og gass, samt prosessindustri og produksjon.

EVRY har en sterk tjeneste- og produktportefølje, betydelig kompetanse og leveringskapasitet lokalt og regionalt, og en solid kundebase. Med dette som utgangspunkt jobber vi målrettet for å styrke vårt nordiske lederskap.

EVRY er et resultat av en fusjon mellom Norges to ledende IT-selskaper EDB Business Partner og ErgoGroup

Les mer on fusjonen her

 

NAV IKT er en del av Arbeids- og velferdsdirektoratet, og har ansvaret for en av landets største og mest komplekse systemporteføljer. Avdelingen består av mer enn 500 medarbeidere som jobber både med daglig drift av operative systemer, og nyutvikling av moderne løsninger for en lang rekke viktige ytelser, tjenester og tilbud i velferdssamfunnet vårt. NAV IKT har vunnet internasjonale priser for selvbetjeningsløsningen Din pensjon, og er en sentral bidragsyter i digitaliseringen av NAVs tjenester og løsninger. 

 

Er du interessert i en karriere i NAV IKT? Les mer her: https://www.linkedin.com/company/nav/careers?trk=top_nav_careers

Les mer om NAV her: www.nav.no

 

Steria leverer IT- og forretningsrelaterte tjenester som hjelper offentlige og private organisasjoner til å få en mer effektiv og lønnsom drift. Vi tilegner oss en dyp forståelse av kundenes forretningsvirksomhet og kombinerer denne kunnskapen med vår ekspertise innen IT og outsourcing av forretningsprosesser. Dette utnytter vi så for å analysere kundenes utfordringer, før vi utvikler innovative løsninger for dem.

Ved å legge stor vekt på samarbeid gjennom konsulenttjenestene våre, går vi sammen med kundene om å endre virksomheten deres, slik at de kan fokusere på det de gjør best. Våre 20.000 ansatte, som jobber i 16 forskjellige land, støtter systemer, tjenester og prosesser som får dagens verden til å gå rundt, og berører livene til millioner av mennesker over hele verden hver eneste dag.

Steria ble grunnlagt i 1969 og har kontorer i Europa, India, Nord-Afrika og Sørøst-Asia. I 2011 hadde vi en omsetning på 1,75 milliarder euro. 21 prosent* av Steria kapital eies av selskapets ansatte. Steria har hovedkvarter i Paris og er notert på børsen Euronext Paris.

 

 

 

Kontakt oss gjerne: www.steria.no

 


Telenor (OSE: TEL) er eit norsk teleselskap. Det er ein av dei raskast veksande leverandørane av mobile teletenester i verda. Telenor er også den største leverandøren av fjernsynstenester i Norden. Konsernsjefen i selskapet er Jon Fredrik Baksaas.

Inntekta til selskapet var i 2005 68,9 milliardar. Ved utgangen av 2005 var 27 600 personar tilsette i Telenor. 16 700 av desse arbeidde utanfor Noreg.


Historie

Telenor vart opphavleg stifta i 1855 som Telegrafverket, det skifta namn til Televerket i 1969 og til Telenor i 1994 då verksemda vart omdanna til eit statleg aksjeselskap. Telenor hadde fram til 1998 monopol på teletenester til private kundar i Noreg. I desember 2000 vart Telenor børsnotert. Jon Fredrik Baksaas overtok stillinga som konsernsjef etter Tormod Hermansen 21. juni 2002.


Marknadsverdi

22. mai 2006 hadde Telenor ein marknadsverdi på 125 milliardar kroner. Aksjar i selskapet vert handla på Oslo Børs under tickeren TEL.

Tieto er Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester og skal være kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse.

 

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere.

 

Tieto har hovedkontor i Espoo i Finland og har over 13 000 eksperter i nærmere 20 land. Selskapet omsetter for ca 1,5 milliarder euro og Tietos aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm.

 

Les mer om Tieto på tieto.no

 

 

 

Som sølv samarbeidspartner for Oda-Nettverk får man sin logo med i alle nyhetsbrev og på web, samtidig som man får logo med i alle utsendelser i forbindelse med Inspirasjonsdagen.

Already On leverer medlemssystemer og utvikler webapplikasjoner.

Choo er et medlemssystem for fagforeninger, interesseforeninger, politiske partier og pasientforeninger. Choo er et markedets mest moderne verktøy for medlemsadministrasjon. Medlemssystemet er bygget for organisasjoner og foreninger som ønsker en profesjonell og effektiv håndtering av komplekse og enkle arbeidsoppgaver.

Les mer om Choo >>

Already On utvikler også ulike webapplikasjoner for netthandel, portaler, abonnementsfakturering, kurs og konferanse og big data. Alle leveranser som gjøres er prosjekter med høy kompleksitet og krav til moderne og gode brukergrensesnitt.

Mye kompetanse til fornuftig pris
Already On er en kompetent og LEAN organisasjon med over 20 års erfaring. I tjenestesammensetningen benyttes offshore-kapasitet til programvareutvikling. Selskapet har et meget kompetent kjerne-team i Norge og et skalerbart og erfarent utviklingsapparat i Sumy. Dette gir veldig mye utviklingsarbeid til meget konkurransedyktige priser.

Faget UX
Already On investerer mye i å utvikle vår kompetanseplattform innenfor design og brukeropplevelse. Selskapet har en meget sterkt fagledelse rundt UX i Norge og yter rådgivning for definering av målgrupper, budskap, innholdsarkitektur og designrammeverk. I UX-arbeidet benyttes brukertesting som et sentralt verktøy for å sikre brukervennlige applikasjoner.
 
Ferdige moduler
Vi benytter åpen kildekode-teknologi. Gjennom standard programvare og moderne utviklingsrammeverk har vi utviklet en rekke delapplikasjoner som gjenbrukes i andre prosjekter. For å effektivisere utviklingsarbeidet tilstreber vi å bruke ferdigutviklede komponenter som en del totalprosjektet.
 
Prosjektmetodikk
Vårt utgangspunkt er alltid kundens kunde og hvilke effekter prosjektet skal gi. Vi benytter «Business Analyst» for å sikre at vi har en krystallklar oppfatning av hva som skal utvikles.

Ved hjelp av skisser etablerer vi klarhet i hva som skal oppnås. I første omgang opererer vi med skisser på papir. Senere i prosjektet arbeider vi med elektroniske skisser og brukertester av disse slik at kunden samt kundens kunde og resten av prosjektteamet har en felles oppfatning av hva som skal leveres. Agile Scrum benyttes som prosjektmetodikk i majoriteten av våre prosjekter.

Les mer om Already On >>

Cognizant er en ledende leverandør av tjenester innen konsulentvirksomhet, informasjonsteknologi og forretningsprosesser. Vår lidenskap er å hjelpe kunder over hele verden med å bygge mer robuste organisasjoner ved å maksimere konkurransedyktigheten deres gjennom innovative teknologier og prosesser. Per 31. Desember 2015 passerte vi mer enn 221,700 medarbeidere – knyttet sammen gjennom vårt globale leveransenettverk – vi er opptatte av å bruke vår strategiske innsikt, ekspertise, dype bransjekunnskap og forretningsprosesserfaring for å hjelpe kunder utnytte kreftene som former fremtidens forretninger.

Vi leverer en førsteklasses opplevelse til våre kunder I Europa ved å dyrke sterke relasjoner, fortsette våre invisteringer i markedsledende prosesser og bygge sterke og dyktige lokale team. Våre kunder drar nytte av vår prisbelønte «kunde først» kultur. I tillegg til å være et av de raskest voksende selskapene i Europa, har vi blitt kalt en "leder" i "The Forrester Wave™: Business Transformation Consultancies, Q3 2015

Les rapporten fra Forrester Inc

Les mer om Cognizant Norge og se våre ledige stillinger her: http://www.cognizant.com/norway

 

"Computas støtter helhjertet Oda-Nettverk, og vi er imponert over det arbeidet som her legges ned for å fokusere på kvinners muligheter innen IT. Computas’ verdier er pålitelig, skapende og inkluderende, og dette er verdier som kvinner kan identifisere seg med. Vi ser nettverket som en ypperlig mulighet til å knytte kontakter med jenter og kvinner som ser muligheter fremfor begrensninger!

Computas har en høy kvinneandel som vi ønsker å øke ytterligere gjennom rekruttering av bransjens dyktigste, og samtidig ønsker vi å bidra aktivt til at bransjen tiltrekker seg flere jenter"

Computas: www.computas.com

 

 

Crayon AS er eksperter i å levere programvare og verdiøkende tjenester til virksomheter med komplekse IT-behov, basert på markedsledende produsenter.Vi er verdensledere innenfor området Softaware Asset Management. Crayon AS er et selskap i sterk vekst som stadig ser etter nye talenter. Vi er verdensledende innen Software Asset Management (SAM) og har et bredt tilbud av konsulenttjenester innen IT infrastruktur og skytjenester. Vi opererer i 24 land og har i dag 1000 ansatte. VI gleder oss over å bli ny ODA Netteverk partner og har i tillegg vår egen Womans Society gruppe.

For mer informasjon om oss besøk våre sider www.crayon.no. Du finner oss også på facebook, Instagram og Linkedin.

Historien bak løsningene:

Dell lytter til kundene sine og leverer nyskapende teknologi og tjenester som kundene stoler på og setter pris på.

Lytte. Lære. Levere. Det er det vi konsentrerer oss om. 

I mer enn 28 år har Dell gjort det mulig for land, lokalsamfunn, kunder og mennesker over hele verden å bruke teknologi til å realisere drømmer.

Kundene stoler på at vi leverer teknologiske løsninger som hjelper dem med å gjøre og oppnå mer, uansett om de er hjemme, på arbeid, på skolen eller på reise rundt om i verden.

Finn ut mer om historien, formålet og menneskene bak vår kunderettede tilnærming. http://www.dell.com/learn/no/no/nocorp1/about-dell 

Du kan finne ledige stillinger her: http://www.dell.com/learn/no/no/nocorp1/careers?c=no&l=no&s=corp&delphi:gr=true

 

Dell AS, Hoffsveien 1D, Postboks 270 Skøyen, N-0275 Oslo, Norway
Org. nr: NO 861 272 702 MVA

 
IBM er et globalt teknologiselskap med over 400 000 ansatte i 170 land. I mer enn hundre år har vi flyttet grenser for hva teknologi kan utrette. Vi hjelper daglig tusenvis av kunder med å forbedre forretningsprosesser. Som verdens største IT-konsulentselskap og en storleverandør av maskin- og programvare, kan vi tilby våre kunder unik kompetanse og komplette løsninger.

I Norge har IBM bistått offentlig og privat sektor siden 1935. Sammen med våre partnere leverer vi smarte løsninger til hele bedriftsmarkedet; fra små bedrifter til Norges største internasjonale selskaper.

IBM og forskning
Forskning er en viktig grunnpilar for IBM. Vi er verdens største private forskningsorganisasjon med over 3000 forskere fordelt på 11 forskningssentre verden over, og et årlig forskningsbudsjett på 36 milliarder kroner. Våre forskere bidrar til å løse utfordrende problemer for våre kunder. I tillegg utvikles morgendagens teknologi, fra lagringssystemer på nanonivå, til intelligente datasystemer som forstår menneskelig tale. IBM har mer enn 75 000 patenter og registrerer rundt 5000 nye patenter hvert år.

«Endelig er også SAP Norge sponsor av Oda-Nettverk. Vi mener Oda-Nettverket styrker kvinners anseelse innen IKT med sitt fokus på kompetanseheving og erfaringsutveksling. SAP Norge bidrar til å trekke opp kvinneandelen i innenfor IKT med våre 26 kvinnelig ansatte».

 

Om SAP

Som markedslederen innen forretningsprogramvare hjelper SAP virksomheter av alle størrelser og innen alle bransjer til en enklere hverdag. Fleksibilitet, innovasjon, kundeverdi og profesjonalitet forblir vårt overordnede mål. Vi tilbyr våre kunder enkle og brukervennlige løsninger, samt beslutningsdyktighet og oppdatert kunnskap innen områder som Big Data, Cloud, CRM, Omni-channel, mobilitet, etc.

 

SAP fokuserer sin strategi rundt å forenkle hverdagen for våre kunder. Våre applikasjoner og tjenester gjør det mulig for mer enn 263.000 kunder å drive lønnsomt, tilpasse seg endringer og oppnå bærekraftig vekst.

 

Med en samlet nordisk og baltisk region, har vi et kraftsenter av eksperter som kan jobbe med alle selskaper, uavhengig av næring og størrelse. Vår fleksible struktur går på tvers av landegrenser og kulturer. Kundene våre er selskaper fra alle bransjer og størrelser i de nordiske og baltiske landene

 

SAP er børsnotert i Frankfurt og på NYSE. Se www.sap.com/norway for mer informasjon.

 

Videxio ble etablert i 2011 og har hovedkvarter på Lysaker. Vi leverer en sky-basert videokonferanse-tjeneste. Hovedfordelen med Videxio-tjenesten er at uansett enhet, lokasjon, eller nettverk, kan brukere enkelt kommunisere med hverandre på video – vi får alt til å spille sammen. På fem minutter kan organisasjoner ta i bruk videokonferanse av høy kvalitet uten å måtte investere i ekstra utstyr. Tjenesten er utviklet i Norge, men vi har salgskontorer i 6 land og brukere i 190 land.

Vi vokser og ønsker å øke kvinneandelen i firmaet, særlig i utviklingsavdelingen. Vi er derfor stolte av å være en Oda-Nettverk-sponsor.

Besøk oss gjerne på vår Facebook-side, følg oss på Twitter eller se våre ledige stillinger på jobs.videxio.com.

Som bronse samarbeidspartner for Oda-Nettverk får sin logo på våre websider, og i all utsendelse som sendes til alle våre medlemmer.

Vil du ta utfordringen og jobbe med verdens ledende eksperter på Microsoft teknologi?

 

Hos Avanade, Microsofts største globale partner, tar vi mangfold på alvor! Avanade er 80/20 eid av Accenture og Microsoft, og hjelper Norges største virksomheter med digital transformasjon og gevinstrealisering ved hjelp av IT. Vår erfaring er at bredt sammensatte team gjør den beste jobben for våre kunder, og kvinnene på vårt lag utgjør en stor ressurs!

 

Vi er stolt partner av Oda-nettverk og søker etter deg som vil jobbe i et internasjonalt fagmiljø som er tidlig ute med ny teknologi. Vårt arbeidsmiljø er preget av engasjement og lagånd, innovasjon og lidenskap for teknologi, samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av landegrenser. Vi kan tilby svært spennende karrieremuligheter, både i Norge og internasjonalt. Kanskje en av våre ledige stillinger passer deg? Ta en titt på vår karriereside og ta gjerne kontakt med oss: http://avana.de/KARRIERE

“CA Technologies helps customers succeed in a future where every business—from apparel to energy—is being rewritten by software. From planning to development to management to security, at CA we create software that fuels transformation for companies in the application economy. With CA software at the center of their IT strategy, organizations can leverage the technology that changes the way we live—from the data center to the mobile device”. More on www.ca.com

Ciber Norge er et konsulentselskap innen IT rådgiving, systemutvikling og SAP og vi leverer prosjekter og tjenester til private og offentlige virksomheter. Vi er 150 ansatte i Norge og holder til sentralt Oslo. Vi er opptatt av faglig dyktighet og fornøyde kunder, og vi har et eksepsjonelt godt miljø med et bredt sosialt tilbud. Våre faglige styrker ligger innenfor følgende områder: Prosjektledelse og testledelse | .NET, Java, UX og Frontend | Business Analysis | Teknisk og Funksjonell SAP.

 

 

Les mer om CIBER her: www.ciber.no

 

Compello består av mer enn 80 entusiastiske medarbeidere som har som målsetning å bli en ledende aktør i Europa innenfor området elektronisk faktura og meldingsutveksling. Vi har kontorer i Oslo, Sandefjord, Stockholm og München og har et utbredt partnernettverk, med mer enn 50 partnere over hele Norge. Mer enn 7000 selskaper i 20 land bruker våre løsninger hver dag. Compello samarbeider tett med Microsoft og er Microsoft Gold Partner. 

Les mer om Compello på www.compello.com

Følg Compello på Facebook

Følg Compello på LinkedIn

 

EMC er en global IT-leverandør som setter virksomheter i stand til å endre sin tradisjonelle IT-plattform til å levere IT-som-en-tjeneste. Det grunnleggende i denne endringen er cloud computing. Med innovative produkter og tjenester bidrar EMC til å akselerere reisen mot cloud computing, og hjelper IT-avdelingene med å lagre, håndtere, beskytte og analysere deres mest verdifulle kapital – informasjon – på en mer dynamisk, sikker og kostnadseffektiv måte.

 

Lik oss gjerne på Facebook/EMCNorge og følg oss gjerne på twitter @emcnorge.

 

Oversikt over ledige stillinger finner du her.

 

EMC er en global IT-leverandør som setter virksomheter i stand til å endre sin tradisjonelle IT-plattform til å levere IT-som-en-tjeneste. Det grunnleggende i denne endringen er cloud computing. Med innovative produkter og tjenester bidrar EMC til å akselerere reisen mot cloud computing, og hjelper IT-avdelingene med å lagre, håndtere, beskytte og analysere deres mest verdifulle kapital – informasjon – på en mer dynamisk, sikker og kostnadseffektiv måte.

Lik oss gjerne på Facebook/EMCNorge og følg oss gjerne på twitter @emcnorge.

Oversikt over ledige stillinger finner du her.

En god arbeidsplass skaper en god samarbeidspartner.

Firstpoint ble startet i 2007 fordi vi ønsket å skape en innovativ og morsom arbeidsplass. I dag er vi over 50 ansatte som leverer innsikt til toppledere og teknologisk innovasjon til IT-avdelingen. For moderne bedrifter er ikke teknologien et mål i seg selv, men en nødvendighet for å skape konkurransekraft og nye forretningsmodeller. Det krever at våre medarbeidere har forretningsforståelse, mot og dyp teknologisk innsikt. Vi jobber sammen, vi deler kompetanse, vi spiller hverandre gode.

For oss er det en selvfølge å være med i Oda. Som en seriøs aktør i en bransje med for lav kvinneandel ønsker vi å bidra ved å støtte gode tiltak og ikke minst; å ansette flere kvinner selv.

Mer informasjon om Firstpoint finner du på www.firstpoint.no

«Vi er stolte over å ha hjulpet flere tusen med å jobbe smartere»


 - Ledende kompetansepartner og tilbyder av prosjektopplæring gjennom 40 år –

 

Om Holte Academy

Holte Academy ble stiftet i 2016 etter å ha vært en del av Holte Consulting i mange år og med røtter helt tilbake til 1977. Vår kjernekompetanse er å hjelpe individer og bedrifter til å jobbe smartere gjennom ny innsikt og økt kompetanse - for å oppnå bedre resultater.

Våre tjenester spenner fra å bidra med grunnleggende prosjektforståelse, gjennom rådgivning og opplæring, til å bistå virksomheter på høyt strategisk nivå.

Flere av landets største bedrifter har valgt oss som leverandør for sine bedriftsinterne opplæringsprogrammer innenfor prosjektfaget. Vi har er stolte over å hjulpet mange arbeidstakere med å oppleve mestring og til å lykkes bedre i egen prosjekthverdag.

Vi har også bistått bedrifter med å realisere sine mål gjennom bedre prosjektstyring og økt kunnskap om hvordan prioritere riktig mellom prosjekter, samt sikre at disse er i tråd med selskapets strategi.


Vi tilbyr

-        Åpne kurs og sertifiseringer innen prosjektfaget

-        Bedriftsintern prosjektopplæring/ Kompetanseprogrammer

-        Coaching og rådgiving

-        Team- og Lederutvikling

-        Prosjektstøtte

Kurs med høy kvalitet og lojale kunder

Ved å levere kurs og kompetanseprogrammer av høy kvalitet gjennom mange år har vi fått mange trofaste kunder fra små og store firma i privat og offentlig sektor. Vi bygger relasjoner og vennskap gjennom mangeårig samarbeid. Det betyr mye for oss.

Vi skaper gode læringsopplevelser gjennom engasjerende, relevante og nyttige kurs. Våre kursholdere er blant Norges beste og mottar svært gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Se vår kurskalender

Vil du vite mer om oss og hva vi kan tilby? www.holteacademy.no


Følg oss på LinkedIn

HP er verdens ledende selskap innen PC- og printteknologi, og vi skaper teknologi som gjør hverdagen enklere for alle.

I en stadig mer sammenkoblet verden fokuserer vi på fornyelse av oss selv som selskap og teknologien vår. Vi tilrettelegger for at forretningslivet, samfunnet og enkeltpersoner kan fornye måten de arbeider, tenker og skaper på.

Vårt nye selskap har kreativitet og hurtighet som en innovatør kombinert med størrelsen og styrken til et Fortune 100 selskap med 76 års erfaring.

I Norge er vi ca 70 ansatte og har en kvinneandel på 25 %.

 

HP Norge er stolt bronsjesamarbeidspartner for Oda-Nettverket.

 

 

 

 

Du kjenner oss kanskje som en del av HP, men 2.november 2015 ble Hewlett Packard Enterprise etablert som et helt nytt selskap globalt og lokalt.

 

Da Meg Whitman, president og CEO i Hewlett Packard Enterprise, fikk æren av å ringe inn selskapet på børsen i New York, 2.november 2015, sa hun at vinnerne i dagens marked vil være de som benytter seg av teknologi for å få fram de gode ideene.

 

Hewlett Packard Enterprise er et bransjeledende teknologiselskap som gjør det mulig for kundene å nå lenger - raskere. Med bransjens mest omfattende portefølje, med alt fra nettskyen til datasenteret til arbeidsplassapplikasjoner, kan kunder over hele verden ved hjelp av vår teknologi og tjenester få en sikrere og mer effektiv og produktiv IT-drift.

 

Vil du bli bedre kjent med oss? Følg bloggen vår www.hpe.com/blog/garasjen.

 

 

Oda-Nettverk er Nordens ledende møteplass for kvinner som jobber med IT eller i IT-bransjen.

english  In English

Vi er nå 11786  medlemmer
blimedlem2
 stillinger2
 partnere2
lesodam