<<  Tilbake til nyhetsliste

Silvija Seres vinner av Oda-Prisen person 2017

torsdag, 06 april 2017 09:01   Trude Ruud Nyhus
Vi gratulerer Silvija Seres som vinner av Oda-Prisen person 2017 og Sopra Steria som vinner av Oda-prisen organisasjon 2017!
For niende år på rad delte ODA ut Oda-Prisen på sin årlige Inspirasjonsdag for kvinner i IT-bransjen 21. april, og for femte år ble Oda-prisen organisasjon delt ut.
 
Silvija Seres vant prisen for sin synlige rolle som inspirasjonskilde for kvinner både i og utenfor bransjen. Silvija bygger bro mellom næringsliv, samfunn og teknologi og deler raust av sin kunnskap. Som foredragsholder og aktiv kronikk-skribent er hun både en utfordrer og inspirator. Silvija er i tillegg president i Polyteknisk forening og aktiv rådgiver og investor i startup miljøet i Oslo viser Silvija evne til å skape endring og løfte gode ideer, med et spesielt fokus på kvinnene. 
 
Sopra Steria vant prisen  for sin ekstra innsats for kvinner i bransjen, og for å være en synlig inspirasjon for kvinner til å velge IT.
 
Alle finalistene representerer aktivt verdiene til ODA; fellesskap, inspirasjon og modighet.  

 Oda-Prisen 2017

 

 

Oda-Prisen Person

Hege Skryseth
Hege er administrerende direktør i Kongsberg Digital og leder for digital i Kongsberg Gruppen. I tillegg har hun tunge verv innen innen IKT, blant annet som styremedlem i eSmart Systems, Abelia/NHO og Norconsult, en viktig drivkraft for digitalisering i Norge. Hege har bred erfaring som leder i tech-bransjen, blant annet fra Microsoft og Geodata. Hun er en uredd rollemodell og visjonær, som er tydelig på at kvinner må si ja til toppjobber og styreverv.

 

Isabelle Ringnes
Isabelle er en modig gründer og foredragsholder, som setter digitalisering og kjønnsmangfold på agendaen i Norge. Gjennom TENK-nettverket og Girl-Tech Fest, som hun har vært med å starte, inspirerer hun unge til å velge teknologi, og hun driver i tillegg den digitale kampanjen for likestilling #HunSpanderer. Hun er en synlig rollemodell og en modig debattant, som med sitt engasjement bidrar til økt kjønnsbalanse i tech-bransjen.

 

Silvija Seres
Silvija kaller seg selv en «akademisk techie» og har de siste årene hatt en betydelig innflytelse på tech-Norge som investor og aktivt styremedlem i en rekke ledende norske bedrifter, som blant annet Nordea Bank AB, Opera og Simula Research. Som president i Polyteknisk forening og aktiv rådgiver og investor i startup miljøet i Oslo viser Silvija evne til å skape endring og løfte gode ideer, med et spesielt fokus på kvinnene. Silvija bygger bro mellom næringsliv, samfunn og teknologi og deler raust av sin kunnskap. Som foredragsholder og aktiv kronikk-skribent er hun både en utfordrer og inspirator.

 

Oda-Prisen Organisasjon

Sopra Steria
Ledelsen i Sopra Steria er svært opptatt av, og har i mange år jobbet målrettet for, å synliggjøre kvinner og bedre kvinners stilling innen teknologi og IT. Blant annet jobbes det gjennom WASS-nettverket (Women at Sopra Steria) kontinuerlig med å beholde kvinnene som jobber i selskapet i dag, gjøre selskapet til en attraktiv arbeidsplass for kvinner, samt gjøre det tydeligere den kompetansen kvinnelige medarbeidere representerer. Sopra Steria har en kvinneandel på 35 prosent blant lederstillingene, og 28 prosent på tvers av selskapet. Selskapet ble også nylig kåret til Norges Beste Arbeidsplass. 

 

IBM
IBM Norge har siden 2013 økt kvinneandelen i ledergruppen fra åtte prosent til 38 prosent, og det sitter derav fem kvinner i sentrale roller i ledergruppen. Blant nyansatte trainees de siste tre årene er 65 prosent kvinner, noe som er over deres fastsatte mål på 50% kvinneandel blant nyansatte som kommer rett fra skolebenken. IBM er overbevist om at bedre kjønnsbalanse øker deres prestasjoner som organisasjon og samfunnsaktør, og har en uttalt strategi som er basert på kvinnenettverk, mentorprogrammer og innfasingsprogrammer.
 
VMware Norge
VMware har et stort fokus på rekruttering og utvikling av kvinnelige talenter. I Norge er 30 prosent av organisasjonen kvinner og representerer ledelse, salg og markedsføring. Women of Purpose er et initiativ drevet av ansatte som skaper en samhørighet mellom kvinner, og organiserer møter i forbindelse med VMworld ogVMware Partner Exchange. Kvinneandelen blant selskapets ingeniører er 21 prosent. Selskapets toppledere tar mangfold på alvor og holder både kvinner og menn ansvarlige for at de når målene sine. 

 

K2_MORE_IN_THIS_CATEGORY << Forrige
Vi er nå 21685  medlemmer
blimedlem2
 stillinger2
 partnere2
lesodam