Juryens begrunnelse for Oda-prisen Person:

2015: Berit Svendsen

Berit Svendsen har lang fartstid i IT og telekom-bransjen og omtaler seg selv som en teknologientusiast. Hun har gjort seg bemerket som en av Norges få kvinnelige toppledere. Som representant for et av de største selskapene i Norge har hun engasjert seg aktivt for å få flere kvinner i ledende stillinger i næringslivet. Hun vet viktigheten av å investere i kvinners karriereutvikling – så vel som menn. Dette vises blant annet på Telenor sin kvinneandel sammenlignet med gjennomsnittet for bransjen; total kvinneandel 34%, hvor toppledelsen har 40% . Berit har i flere år bidratt som mentor for andre kvinner i Telenor, og i bransjen. Hun jobber aktivt for å få flere kvinner i ledende stillinger og flere jenter til IT-fag.
Berit inspirerer og er et synlig forbilde for kvinner både i og utenfor bransjen. Hun er modig og viser vei for andre kvinner!

2014: Beathe Due
Beathe Due er en synlig rollemodell i flere fora og har et stort engasjement både i IT-bransjen og blant studenter, og hun er en ildsjel som vier store deler av livet sitt til å gjøre kvinner i IT-bransjen mer synlige. Due jobber aktivt med å øke kunnskapen om teknologi blant barn og ungdom med det mål å engasjere og inspirere, og da spesielt jenter, til å søke en utdanning innen IT. 

2013: Cecilie Vanem
Cecilie Vanem er en synlig rollemodell, både innad i bedriften og i IT-bransjen generelt. Vanem er en inspirerende og inkluderende leder som får hele organisasjonen til å jobbe i samme retning. Vanem viser at man kan få tid til alt man vil, og at kvinner lykkes godt innen IKT på toppledernivå, også om man kombinerer familie og andre selvrealiseringsprosjekter.

2012: Anita Krohn Traaseth
Anita Krohn Traaseth har et bredt nedslagsfelt, og stor innvirkning på kvinner i bransjen. Hun har bidratt til økt kvinneandel, spesielt innenfor HP, og har høyt fokus på å få dyktige kvinner opp og frem. Hun har oppnådd sterke resultater, er synlig og har tatt utradisjonelle og modige valg gjennom sin karriere.

2011: Merete Asak
Meretes misjon er å overbevise jenter om hvilke enorme muligheter som finnes innenfor arbeidet med IKT og nettverk. Hun ønsker å påvirke jenter i en tidlig fase. Hun har besøkt mange av høyskolene i Norge og inspirert flere med sin historie.

2010: Anne Cecilie Fagerlie
Anne-Cecilie har vært bevisst kvinners stilling i IT-bransjen gjennom mange år. Som General Manager for Avanade Nordics har hun tatt flere grep for å tiltrekke seg kvinner til selskapet, og satt mangfold på agendaen. Hun nyter stor respekt for sin tydelige og klare lederstil og agerer som en flott rollemodell for sine ansatte.

2009: Kjersti Wiklund
Kjersti Wiklund er dyktig, fremoverlent og synlig. Med sine egenskaper som leder, samt sin faglige tyngde og kompetanse har hun lenge vært en inspirasjon for alle som jobber med IKT. Hun griper muligheter, er trygg på seg selv og er tilstede der hun kan påvirke. Hun er en god rollemodell for vår bransje generelt, og kvinner spesielt. 

 

Juryens begrunnelse for Oda-prisen Organisasjon:

2015: Microsoft Norge

Microsoft Norge har over flere år bidratt til å øke kvinneandelen, både innad i egen bedrift, og i bransjen generelt. De har vist at de satser på kvinner gjennom å igangsette en rekke tiltak. Fokus på rekruttering av kvinner er forankret i ledelsen og praktiseres hele veien fra toppen til den enkelte leder. For å øke andelen kvinner sørger de alltid for at minst en kvinne er med i finalerunden til en ny stilling, og de tar direkte kontakt med aktuelle kvinner. De synliggjør kvinnelige rollemodeller i selskapet, og i den globale organisasjonen, og de har ledermentor program for kvinner. Målet er å ha kvinner i alle stillinger i organisasjonen, inkludert toppledelsen. I tillegg jobber de aktivt med unge jenter for å rekruttere de til IT-relaterte fag og til IT-bransjen.Gjennom målrettede tiltak har de oppnådd hele 60% kvinneandel i ledergruppen og 31% andel kvinner totalt i organisasjonen.

 

2014: EVRY
EVRY har med sine 4500 ansatte og 23 % kvinneandel vist at målrettet og kontinuerlig fokus på kvinneandel gir resultater over tid. De har en tydelig strategi om å øke kvinneandel, noe som også er forankret i toppledelsen. EVRY jobber målrettet med rekruttering av IT-/realfagsutdanning, og har særlig fokus på jenter i dette arbeidet.  I EVRY er 25 % av alle ledere kvinner og de siste årene har kvinneandelen generelt i selskapet økt med ett prosentpoeng pr år.

2013: Sogeti
Sogeti er både synlige og tydelige i sin kvinnesatsing, og er et meget godt forbilde for IT-bransjen. Selskapet har en kvinneandel på hele 44 %, og halvparten av ledergruppen er kvinner. Selskapet har siden oppstarten hatt en uttalt policy om at selskapet skal dyrke mangfold. Mangfold for Sogeti handler om kjønn, men også alder og kulturell bakgrunn.

 
Vi er nå 12067  medlemmer