Vinnere av Oda-Prisen 2017
 

timeline2017

 

Oda-Prisen Person

Silvija Seres vant prisen i 2017 fordi hun har de siste årene hatt en betydelig innflytelse på tech-Norge gjennom hennes engasjement som investor, aktivt styremedlem, foredragsholder og samfunnsdebattant. Hun løfter opp kvinnene rundt seg og inspirerer og utfordrer kvinner til å tenke nytt og til å utnytte sitt potensiale til det fulle.

 

 
Oda-Prisen Organisasjon

Sopra Steria vant prisen i 2017 fordi selskapet gjennom en årrekke satset på å øke og beholde kvinneandelen på alle nivåer. Dette er et mål som WASS-nettverket (Women at Sopra Steria) har fullt fokus på. I dag utgjør kvinnene 35 prosent på ledernivå, og 28 prosent på tvers av selskapet. Sopra Steria er svært opptatt av å synliggjøre kvinnene i selskapet og deres kompetanse, samtidig som de jobber målrettet mot lik lønn for likt arbeid.

 


Les mer om alle tidligere vinnere her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi er nå 13069  medlemmer