K2_CHILDREN_CATEGORIES

Som platinum samarbeidspartner blir man hovedsponsor for Oda-Nettverk sin Inspirasjonsdag, og har mulighet for profilering på scenen. Platinum samarbeidspartner får også mulighet til å være med å bestemme agendaen for et eget nettverkstreff ...

"Capgemini har valgt å sponse Oda-Nettverk fordi de gjør en fantastisk jobb for å bygge opp kvinner innenfor IKT og skape mangfold i bransjen. Oda-nettverk gir fellesskap og inspirasjon, og gir kvinner anledning til å utveksle  erfaringer og videre til å heve sin kompetanse. Vi er stolte av å være Oda-Nettverk sponsor, og ønsker å bidra til å utvikle kvinners karriere i IKT-bransjen"

About Capgemini
A global leader in consulting, technology services and digital transformation, Capgemini is at the forefront of innovation to address the entire breadth of clients’ opportunities in the evolving world of cloud, digital and platforms. Building on its strong 50-year heritage and deep industry-specific expertise, Capgemini enables organizations to realize their business ambitions through an array of services from strategy to operations. Capgemini is driven by the conviction that the business value of technology comes from and through people. It is a multicultural company of 200,000 team members in over 40 countries. The Group reported 2016 global revenues of EUR 12.5 billion.
Visit us at www.capgemini.com. People matter, results count.

 

 

"Sogeti er stolte av å være platinumsponsor av Oda-Nettverk sammen med vårt søsterselskap Capgemini. Oda-Nettverk gjør det mulig for kvinner i IT-bransjen å utveksle erfaringer, dele meninger og danne nettverk. Sogeti Norge har en kvinneandel på rundt 40% og det er Sogetis mål å fortsette med en høy kvinneandel"

- Sogeti Norge

 

Sogeti har et av Norges største testkompetansemiljøer! Sogeti er et konsulentselskap i Capgemini-gruppen som har 14 000 konsulenter med test som profesjon med de internasjonalt anerkjente metodene TMap® og TPI®. I Norge er vi rundt 80 testeksperter og er en nær samarbeidspartner med søsterselskapet Capgemini. En av våre visjoner er at vi skal være best i test og bidra til trygge, stabile og kostnadseffektive IT-løsninger i Norge.

For mer informasjon, se www.sogeti.no  

 

 

"Vi er stolte over å være hovedsponsor for Oda-Nettverk! Vi har et sterkt ønske om å øke kvinneandelen innenfor IKT, og er begeistret for innsatsen som Oda-Nettverk gjør for å tilrettelegge for erfaringsutveksling og kompetanseheving for kvinner som jobber i IKT-bransjen. Oda-Nettverk er det ledende nettverket for kvinner innenfor vår bransje, og vi ønsker gjennom å bidra til dette arbeidet å sikre god rekruttering samt sikre at vi beholder flere kvinner i IKT- bransjen fremover!” Microsoft

 

 

 

Microsofts visjon er å skape innovativ programvare som gir mennesker tilgang til tjenester, informasjon og kommunikasjon uavhengig av tid, sted og verktøy.

 

Drømmer er individuelle og det er opp til hver enkelt å sette seg mål og visjoner. Alle har urealisert potensiale og teknologi kan hjelpe deg til å realisere ditt. Men fordi vi er forskjellige må teknologien være fleksibel og enkelt tilgjengelig – slik at alle kan benytte de delene de ønsker for å utnytte sine muligheter.

 

Microsofts misjon er å gjøre det mulig for mennesker og virksomheter verden over å realisere hele sitt potensiale.

 

Vår misjon handler ikke bare om å åpne en verden av ny teknologi. Vi skal hjelpe hver enkelt person, familie og virksomhet til å realisere hele sitt potensiale. Vi ønsker å hjelpe deg til å gjøre daglige oppgaver, som å hjelpe deg til å presentere ideene dine, håndtere privatøkonomien din, få virksomheten til å vokse – raskere, enklere og bedre. I Microsoft ser vi ikke verden slik den er, men hvordan den kanskje kan bli.

 

 

 

Microsofts kjerneverdier støtter arbeidet for å virkeliggjøre vår misjon og visjon og gjennomsyrer derfor hele virksomheten.

 

·         Integritet og ærlighet

 

·         Brennende engasjement for kunder, partnere og teknologi

 

·         Åpenhet og respekt over for andre og en felles vilje om å gjøre dem bedre

 

·         Vilje til å ta på seg og møte store utfordringer

 

·         Selvkritisk, spørrende og engasjert innstilling til vår egen utvikling og forbedring

 

·         Ansvar for relasjon, resultat og kvalitet overfor kunder, aksjonærer, partnere og ansatte

 

Som gull samarbeidspartner for Oda-Nettverk får man mulighet til å legge ut ledige stillinger i vårt månedlige nyhetsbrev, og være vertskap for et nettverkstreff, hvor man får mulighet til å presentere selskapet. 

 

Accenture Norge er stolte av å være gullsponsor for Oda-Nettverk, som er i god forening med våre egne kjerneverdier. Vi er opptatt av fleksibilitet og mangfold på tvers av kjønn, alder, etnisitet og tro i vår arbeidsstyrke. I oktober rykket Tonje Sandberg opp som administrerende direktør og vi har en stadig økende kvinneandel i resten av organisasjonen. Denne utviklingen ønsker vi å fortsette med, og oppfordrer derfor flinke damer, kvinner, jenter i alle aldre om å søke, vi vil ha dere med på laget! Følg med på Accenture.no/jobb for muligheter og vår Facebook side Accenture Norge for å bli litt bedre kjent med oss.

Avanade er et IT-konsulentselskap eiet av Accenture og Microsoft. Vi i Avanade er dypt engasjert i din karriere og tilbyr unike muligheter for videreutvikling og kunnskaper på faglige og personlige plan. Blant våre goder kan nevnes: Egen karriereveileder/coach som hjelper deg å nå dine mål. Les mer på våre·hjemmesider: www.avanade.com/nordic

Atea har samlet IT-bransjens mest dedikerte hjerter og raskeste hjerner. Vi driver målbevisst satsing på medarbeidernes utvikling, og en viktig oppgave for våre ledere er å skape bransjens beste arbeidsplass. Vår kultur preges av våre verdier der humor og det å bry seg er viktige parametere. Sammen med våre kunder og partnere skaper vi The Place to Be – hver dag. Denne kulturen har gjort oss til Norges største leverandør av IT-infrastruktur og tilhørende tjenester. 

Mer informasjon om Atea finner du på www.atea.no/ og i sosiale medier: 

Facebook: Atea Norge

LinkdIn: Atea Norge

Twitter: Atea Norge

Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon. Bouvet består av til sammen over 1200 ingeniører, designere, tekstforfattere, økonomer, statsvitere, psykologer, pedagoger og antropologer som bistår bedrifter og samfunnsaktører i alle bransjer. Sammen leverer vi løsninger som bidrar til stabil energiforsyning, en mer effektiv offentlig sektor, sikrere banker, rikere medietilbud, bedre HMS i oljesektoren, mindre administrasjon i transportnæringen og bedre kundeopplevelser i varehandelen. Og mye mer.

Bouvet leverer tjenester til en rekke viktige samfunnsaktører. Samlet medfører dette et betydelig ansvar for ansatte, kunder, eiere og samfunnet for øvrig. Måten vi håndterer samfunnsansvaret på, har også en forretningsmessig side. Et godt omdømme øker Bouvets muligheter for å tiltrekke seg nye medarbeidere og kunder. Vår visjon er å være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde medarbeiderne og kundene.

Bouvet jobber også for å øke mangfoldet og kvinneandelen i virksomheten. Nettverket «Kvinner i Bouvet» ble etablert i 2017, og har som hensikt å bidra til at Bouvet fortsetter å være et attraktivt, spennende og mangfoldig sted å arbeide for både kvinner og menn. Vi ønsker å vise frem at Bouvet er et sted der kompetanse og entusiasme skapes og deles både internt og eksternt – uavhengig av kjønn. Vi vil i tillegg jobbe for økt kvinnelig deltagelse generelt i vår bransje, og særlig på de områdene der kvinneandelen er lav. Alt dette mener vi både våre kunder og samfunnet som helhet vil tjene på.

Mer informasjon om Bouvet finner du på www.bouvet.no

 

 

NAV IKT er en del av Arbeids- og velferdsdirektoratet, og har ansvaret for en av landets største og mest komplekse systemporteføljer. Avdelingen består av mer enn 500 medarbeidere som jobber både med daglig drift av operative systemer, og nyutvikling av moderne løsninger for en lang rekke viktige ytelser, tjenester og tilbud i velferdssamfunnet vårt. NAV IKT har vunnet internasjonale priser for selvbetjeningsløsningen Din pensjon, og er en sentral bidragsyter i digitaliseringen av NAVs tjenester og løsninger. 

 

Er du interessert i en karriere i NAV IKT? Les mer her: https://www.linkedin.com/company/nav/careers?trk=top_nav_careers

Les mer om NAV her: www.nav.no

 

Steria leverer IT- og forretningsrelaterte tjenester som hjelper offentlige og private organisasjoner til å få en mer effektiv og lønnsom drift. Vi tilegner oss en dyp forståelse av kundenes forretningsvirksomhet og kombinerer denne kunnskapen med vår ekspertise innen IT og outsourcing av forretningsprosesser. Dette utnytter vi så for å analysere kundenes utfordringer, før vi utvikler innovative løsninger for dem.

Ved å legge stor vekt på samarbeid gjennom konsulenttjenestene våre, går vi sammen med kundene om å endre virksomheten deres, slik at de kan fokusere på det de gjør best. Våre 20.000 ansatte, som jobber i 16 forskjellige land, støtter systemer, tjenester og prosesser som får dagens verden til å gå rundt, og berører livene til millioner av mennesker over hele verden hver eneste dag.

Steria ble grunnlagt i 1969 og har kontorer i Europa, India, Nord-Afrika og Sørøst-Asia. I 2011 hadde vi en omsetning på 1,75 milliarder euro. 21 prosent* av Steria kapital eies av selskapets ansatte. Steria har hovedkvarter i Paris og er notert på børsen Euronext Paris.

 

 

 

Kontakt oss gjerne: www.steria.no

 

Som sølv samarbeidspartner for Oda-Nettverk får man sin logo med i alle nyhetsbrev og på web, samtidig som man får logo med i alle utsendelser i forbindelse med Inspirasjonsdagen.

Already On leverer medlemssystemer og utvikler webapplikasjoner.

Choo er et medlemssystem for fagforeninger, interesseforeninger, politiske partier og pasientforeninger. Choo er et markedets mest moderne verktøy for medlemsadministrasjon. Medlemssystemet er bygget for organisasjoner og foreninger som ønsker en profesjonell og effektiv håndtering av komplekse og enkle arbeidsoppgaver.

Les mer om Choo >>

Already On utvikler også ulike webapplikasjoner for netthandel, portaler, abonnementsfakturering, kurs og konferanse og big data. Alle leveranser som gjøres er prosjekter med høy kompleksitet og krav til moderne og gode brukergrensesnitt.

Mye kompetanse til fornuftig pris
Already On er en kompetent og LEAN organisasjon med over 20 års erfaring. I tjenestesammensetningen benyttes offshore-kapasitet til programvareutvikling. Selskapet har et meget kompetent kjerne-team i Norge og et skalerbart og erfarent utviklingsapparat i Sumy. Dette gir veldig mye utviklingsarbeid til meget konkurransedyktige priser.

Faget UX
Already On investerer mye i å utvikle vår kompetanseplattform innenfor design og brukeropplevelse. Selskapet har en meget sterkt fagledelse rundt UX i Norge og yter rådgivning for definering av målgrupper, budskap, innholdsarkitektur og designrammeverk. I UX-arbeidet benyttes brukertesting som et sentralt verktøy for å sikre brukervennlige applikasjoner.
 
Ferdige moduler
Vi benytter åpen kildekode-teknologi. Gjennom standard programvare og moderne utviklingsrammeverk har vi utviklet en rekke delapplikasjoner som gjenbrukes i andre prosjekter. For å effektivisere utviklingsarbeidet tilstreber vi å bruke ferdigutviklede komponenter som en del totalprosjektet.
 
Prosjektmetodikk
Vårt utgangspunkt er alltid kundens kunde og hvilke effekter prosjektet skal gi. Vi benytter «Business Analyst» for å sikre at vi har en krystallklar oppfatning av hva som skal utvikles.

Ved hjelp av skisser etablerer vi klarhet i hva som skal oppnås. I første omgang opererer vi med skisser på papir. Senere i prosjektet arbeider vi med elektroniske skisser og brukertester av disse slik at kunden samt kundens kunde og resten av prosjektteamet har en felles oppfatning av hva som skal leveres. Agile Scrum benyttes som prosjektmetodikk i majoriteten av våre prosjekter.

Les mer om Already On >>

Cognizant er en ledende leverandør av tjenester innen konsulentvirksomhet, informasjonsteknologi og forretningsprosesser. Vår lidenskap er å hjelpe kunder over hele verden med å bygge mer robuste organisasjoner ved å maksimere konkurransedyktigheten deres gjennom innovative teknologier og prosesser. Per 31. Desember 2015 passerte vi mer enn 221,700 medarbeidere – knyttet sammen gjennom vårt globale leveransenettverk – vi er opptatte av å bruke vår strategiske innsikt, ekspertise, dype bransjekunnskap og forretningsprosesserfaring for å hjelpe kunder utnytte kreftene som former fremtidens forretninger.

Vi leverer en førsteklasses opplevelse til våre kunder I Europa ved å dyrke sterke relasjoner, fortsette våre invisteringer i markedsledende prosesser og bygge sterke og dyktige lokale team. Våre kunder drar nytte av vår prisbelønte «kunde først» kultur. I tillegg til å være et av de raskest voksende selskapene i Europa, har vi blitt kalt en "leder" i "The Forrester Wave™: Business Transformation Consultancies, Q3 2015

Les rapporten fra Forrester Inc

Les mer om Cognizant Norge og se våre ledige stillinger her: http://www.cognizant.com/norway

 

"Computas støtter helhjertet Oda-Nettverk, og vi er imponert over det arbeidet som her legges ned for å fokusere på kvinners muligheter innen IT. Computas’ verdier er pålitelig, skapende og inkluderende, og dette er verdier som kvinner kan identifisere seg med. Vi ser nettverket som en ypperlig mulighet til å knytte kontakter med jenter og kvinner som ser muligheter fremfor begrensninger!

Computas har en høy kvinneandel som vi ønsker å øke ytterligere gjennom rekruttering av bransjens dyktigste, og samtidig ønsker vi å bidra aktivt til at bransjen tiltrekker seg flere jenter"

Computas: www.computas.com

 

 

Som bronse samarbeidspartner for Oda-Nettverk får sin logo på våre websider, og i all utsendelse som sendes til alle våre medlemmer.

Vil du ta utfordringen og jobbe med verdens ledende eksperter på Microsoft teknologi?

 

Hos Avanade, Microsofts største globale partner, tar vi mangfold på alvor! Avanade er 80/20 eid av Accenture og Microsoft, og hjelper Norges største virksomheter med digital transformasjon og gevinstrealisering ved hjelp av IT. Vår erfaring er at bredt sammensatte team gjør den beste jobben for våre kunder, og kvinnene på vårt lag utgjør en stor ressurs!

 

Vi er stolt partner av Oda-nettverk og søker etter deg som vil jobbe i et internasjonalt fagmiljø som er tidlig ute med ny teknologi. Vårt arbeidsmiljø er preget av engasjement og lagånd, innovasjon og lidenskap for teknologi, samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av landegrenser. Vi kan tilby svært spennende karrieremuligheter, både i Norge og internasjonalt. Kanskje en av våre ledige stillinger passer deg? Ta en titt på vår karriereside og ta gjerne kontakt med oss: http://avana.de/KARRIERE

Compello består av mer enn 80 entusiastiske medarbeidere som har som målsetning å bli en ledende aktør i Europa innenfor området elektronisk faktura og meldingsutveksling. Vi har kontorer i Oslo, Sandefjord, Stockholm og München og har et utbredt partnernettverk, med mer enn 50 partnere over hele Norge. Mer enn 7000 selskaper i 20 land bruker våre løsninger hver dag. Compello samarbeider tett med Microsoft og er Microsoft Gold Partner. 

Les mer om Compello på www.compello.com

Følg Compello på Facebook

Følg Compello på LinkedIn

 

EVRY et av Nordens ledende IT-selskaper, med 50 års erfaring fra norsk og nordisk IT-innovasjon. Det gjør oss godt rustet til å skape en bedre hverdag for våre kunder – i Norden og resten av verden.

EVRY har om lag 10 000 ansatte og en årlig omsetning på 12 milliarder kroner. Selskapet er notert på Oslo Børs med hovedkontor i Oslo og med betydelig virksomhet både i det norske og svenske markedet. Med mer enn 100 kontorer i Norden har vi en unik posisjon til å betjene kunder gjennom vår regionale modell.

 

Internasjonal og lokal

EVRY har omfattende leveranser til både store internasjonale og nasjonale virksomheter, så vel som små og mellomstore, lokale og regionale virksomheter.· Selskapet tilbyr hele bredden av leveranser innenfor IT-tjenestemarkedet, og har for eksempel store leveransemiljøer innenfor drift, løsninger, konsulenttjenester og rådgivning. EVRY har store kundegrupper innen bransjeområdene bank og finans, kommuner og statlig sektor, helse, olje og gass, samt prosessindustri og produksjon.

EVRY har en sterk tjeneste- og produktportefølje, betydelig kompetanse og leveringskapasitet lokalt og regionalt, og en solid kundebase. Med dette som utgangspunkt jobber vi målrettet for å styrke vårt nordiske lederskap.

EVRY er et resultat av en fusjon mellom Norges to ledende IT-selskaper EDB Business Partner og ErgoGroup

Les mer on fusjonen her

Cisco er verdensledende leverandør av produkter og løsninger til lokale nett og det globale Internett.

Cisco er på mange måter limet som kobler mennesker nærmere hverandre, alt ved bruk av teknologi.

Cisco er der mennesker trenger å kommunisere. Det dreier seg ikke bare om teknologi, men om hvordan Internett endrer måten vi arbeider, lever, lærer og blir underholdt på.

Besøk oss gjerne på vår Facebook side – Cisco Norway - for mer informasjon, og følg oss gjerne på twitter @CiscoNorway. Se våre ledige stillinger på LinkedIn

IBM er et globalt teknologiselskap med over 400 000 ansatte i 170 land. I mer enn hundre år har vi flyttet grenser for hva teknologi kan utrette. Vi hjelper daglig tusenvis av kunder med å forbedre forretningsprosesser. Som verdens største IT-konsulentselskap og en storleverandør av maskin- og programvare, kan vi tilby våre kunder unik kompetanse og komplette løsninger.

I Norge har IBM bistått offentlig og privat sektor siden 1935. Sammen med våre partnere leverer vi smarte løsninger til hele bedriftsmarkedet; fra små bedrifter til Norges største internasjonale selskaper.

IBM og forskning
Forskning er en viktig grunnpilar for IBM. Vi er verdens største private forskningsorganisasjon med over 3000 forskere fordelt på 11 forskningssentre verden over, og et årlig forskningsbudsjett på 36 milliarder kroner. Våre forskere bidrar til å løse utfordrende problemer for våre kunder. I tillegg utvikles morgendagens teknologi, fra lagringssystemer på nanonivå, til intelligente datasystemer som forstår menneskelig tale. IBM har mer enn 75 000 patenter og registrerer rundt 5000 nye patenter hvert år.
Vi er nå 21684  medlemmer