"Computas støtter helhjertet Oda-Nettverk, og vi er imponert over det arbeidet som her legges ned for å fokusere på kvinners muligheter innen IT. Computas’ verdier er pålitelig, skapende og inkluderende, og dette er verdier som kvinner kan identifisere seg med. Vi ser nettverket som en ypperlig mulighet til å knytte kontakter med jenter og kvinner som ser muligheter fremfor begrensninger!

Computas har en høy kvinneandel som vi ønsker å øke ytterligere gjennom rekruttering av bransjens dyktigste, og samtidig ønsker vi å bidra aktivt til at bransjen tiltrekker seg flere jenter"

Computas: www.computas.com

 

 

Vi er nå 19447  medlemmer