"Vi er stolte over å være hovedsponsor for Oda-Nettverk! Vi har et sterkt ønske om å øke kvinneandelen innenfor IKT, og er begeistret for innsatsen som Oda-Nettverk gjør for å tilrettelegge for erfaringsutveksling og kompetanseheving for kvinner som jobber i IKT-bransjen. Oda-Nettverk er det ledende nettverket for kvinner innenfor vår bransje, og vi ønsker gjennom å bidra til dette arbeidet å sikre god rekruttering samt sikre at vi beholder flere kvinner i IKT- bransjen fremover!” Microsoft

 

 

 

Microsofts visjon er å skape innovativ programvare som gir mennesker tilgang til tjenester, informasjon og kommunikasjon uavhengig av tid, sted og verktøy.

 

Drømmer er individuelle og det er opp til hver enkelt å sette seg mål og visjoner. Alle har urealisert potensiale og teknologi kan hjelpe deg til å realisere ditt. Men fordi vi er forskjellige må teknologien være fleksibel og enkelt tilgjengelig – slik at alle kan benytte de delene de ønsker for å utnytte sine muligheter.

 

Microsofts misjon er å gjøre det mulig for mennesker og virksomheter verden over å realisere hele sitt potensiale.

 

Vår misjon handler ikke bare om å åpne en verden av ny teknologi. Vi skal hjelpe hver enkelt person, familie og virksomhet til å realisere hele sitt potensiale. Vi ønsker å hjelpe deg til å gjøre daglige oppgaver, som å hjelpe deg til å presentere ideene dine, håndtere privatøkonomien din, få virksomheten til å vokse – raskere, enklere og bedre. I Microsoft ser vi ikke verden slik den er, men hvordan den kanskje kan bli.

 

 

 

Microsofts kjerneverdier støtter arbeidet for å virkeliggjøre vår misjon og visjon og gjennomsyrer derfor hele virksomheten.

 

·         Integritet og ærlighet

 

·         Brennende engasjement for kunder, partnere og teknologi

 

·         Åpenhet og respekt over for andre og en felles vilje om å gjøre dem bedre

 

·         Vilje til å ta på seg og møte store utfordringer

 

·         Selvkritisk, spørrende og engasjert innstilling til vår egen utvikling og forbedring

 

·         Ansvar for relasjon, resultat og kvalitet overfor kunder, aksjonærer, partnere og ansatte

 

Oda-Nettverk er Nordens ledende møteplass for kvinner som jobber med IT eller i IT-bransjen.

english  In English

Vi er nå 21653  medlemmer
blimedlem2
 stillinger2
 partnere2
lesodam