<<  Tilbake til nyhetsliste

Inspirasjonsdagen 2008 ble enn knallsuksess!

fredag, 25 januar 2008 01:00

Inspirasjonsdagen 2008 gikk av stabelen på Frogner Kino, onsdag 13. februar. Mål for dagen var å inspirere kvinner i IKT-bransjen til å tørre å påta seg nye utfordringer og mer ansvar, samt legge forholdene til rette for utvidelse av eksisterende nettverk. Dagen ble svært vellykket med bort i mot 150 deltakere, flotte foredragsholdere samt vin og tapas til slutt etter en svært humoristisk avslutning med kvigekvintetten. (www.kvigene.no)

Klipp fra Oda Inspirasjonsdag Klipp fra Oda Inspirasjonsdag Suksess i jobben kan være avhengig av vår evne til å bygge relasjoner og å spille på lag. Dette gjelder både innad i organisasjon, i forhold til eksterne kontakter og på tvers av landegrenser. Vi satte lys på viktigheten av lagspill for å lykkes i IKT-bra

 

Suksess i jobben kan være avhengig av vår evne til å bygge relasjoner og å spille på lag. Dette gjelder både innad i organisasjon, i forhold til eksterne kontakter og på tvers av landegrenser. Vi satte lys på viktigheten av lagspill for å lykkes i IKT-bransjen på årets Inspirasjonsdag.

Konferansier, Kathrine Aspaas, ledet oss i gjennom dagen med smittende engasjement og masse humor. "Bli upopulær, det er den eneste måten å bli sikkelig populær på!", sa Aspaas, en tankevekker til alle de "flinke pikene" i salen.

Dagens første foredragsholder, Thomas Hylland Eriksen, skapte høy stemning blant IKT-damene da han trakk paralleller mellom dagens multitaskende businessdamer og neandertalerkvinnen, "Sankeren". Hylland Eriksen understreket også viktigheten av ordet "kommunikasjon" i IKT, noe han mener er en nøkkelfaktor for kvinner som ønsker en karriere innen IKT-bransjen. "Mellom venstre og høyre hjernehalvdel har menn noe som kan minne om en smal sti. Til sammenlikning har kvinner en bred motorvei og dette betyr at de er gode til å kommunisere. " sa Hylland Eriksen.

Etter dette var det tid for litt faglig påfyll og Paul Chaffey belyste for oss hvordan globaliseringen åpner nye muligheter og utfordringer i IKT bransjen. Peter Hidas gav oss så et innblikk i hva Gartner mener om den fremtidige utviklingen til IKT bransjen, en spennende og interessant teori. Han fortalte oss om en forventet trend hvor flere og flere i IT bransjen vil fjerne seg fra den tekniske delen av bransjen og gå over til å arbeide med prosesser, salg og liknende.

Etter dagens hovedpause var det så Od@-nettverks leder Anne Gretlands tur til å inspirere, noe hun gjorde til gangs. Anne fortalte bl.a. om formålet med nettverket og understreket viktigheten av å være et godt forbilde som kvinne i IKT-bransjen. "Vi er forbilder hver dag og det må vi ikke glemme" sa Gretland som for tiden også engasjerer seg i profilering av bransjen mot studenter. Videre la Anne frem resultatet av undersøkelsen utført av nettverket. Her fikk vi bl.a. vite at kvinner er like gode på nettverking som menn, men at menn ofte har en klarere agenda med sin måte å nettverke på. Anne gav oss, som alltid, en inspirerende appell om å ta sats og gå løs på nye utfordringer på jobben. Helt i tråd med Od@-nettverks visjoner!

Vår neste inspirator var Rune Semundseth som lanserte sine 10 bud for morgendagens ledere. Semundseth fikk virkelig engasjert salen ved å lodde ut bøker, en CD og til og med sin egen rødvinsflaske. Alle som bidro til foredraget hans med kommentarer eller positivt kroppsspråk ble nominert til trekningen. Ved å gjøre en øvelse med hele salen bidro han også med sitt til at vi alle skulle bli mer bevisst på våre ønsker og behov i hverdagen. Semundseth understreket at han ikke til daglig jobber som coach, men han fremstod som en dyktig sådan på Frogner Kino denne onsdagen.

Sist men ikke minst hadde nettverket æren av å presentere Marit Breivik som sin hovedinspirator for dagen. Vi fikk treffe en åpen og raus Marit som fortalte oss om egne erfaringer fra livet som håndballspiller, lærer og trener. Marit fortalte oss om effekten av positivt lederskap og understreket at det er viktig å kjenne sine ansattes mål og ønsker. "Er det noen andre enn meg som ønsker seg Marit som nærmeste leder her?" spurte Katrine Aspaas publikum etter Marits innlegg og fikk et enstemmig "ja" fra salen.

Od@-nettverk ønsker å gi en stor takk til konferansier, foredragsholdere og alle som deltok på dagen. Du er herved blitt inspirert av

K2_MORE_IN_THIS_CATEGORY << Forrige Neste >>
Vi er nå 12712  medlemmer