<<  Tilbake til nyhetsliste

Ingvild Grimstad -desembers inspirerende IT-dame

fredag, 09 desember 2011 01:00 Skrevet av  Trine

Da jeg ble spurt om å  intervjue en inspirerende IT-kvinne for desember, var Ingvild øyeblikkelig ”top of mind”. Jeg visste hun hadde mange tanker rundt de samme utfordringene som Oda-Nettverk tar for seg, og hun står tydelig fram som en dyktig kvinne midt i karrieren. Ingvild er Marketing & Communication Manager i IBM, og har et ansvar som sprer seg fra intern og ekstern kommunikasjon, markedsføring, sosiale og digitale medier, web, corporate social responsibility og miljøarbeid. Som leder for markeds- og kommunikasjonsavdelingen er Ingvild også en del av IBMs ledergruppe.

Ingvild Grimstad Ingvild Grimstad

Hun har alltid jobbet med kommunikasjon på alle nivåer, fra å være teknisk fagoversetter, teknisk forfatter, tekstforfatter, informasjonsrådgiver og lærer, våget hun på et tidspunkt  å stille seg spørsmålet om hun var på rett hylle. Et flere års langt opphold i Mellom-Amerika med familien, med oppstart av skogplantingsprosjekter hvor Ingvild ble et bindeledd i kommunikasjonen mellom alle ulike og krevende parter, var blant flere oppvåkninger som gjorde at hun innså at man kan stole på egne ressurser og viktigheten av å være uredd. Ingvild legger vekt på hvor viktig det er for kvinner å tørre ta skritt som menn naturlig gjør. Vi har ansvar for egen utvikling og våre egne liv, spesielt kvinner som tør å utfordre tradisjonelle mønstre. For hennes del har det spesielt vært å ta roller og ekstra oppgaver, ”blande seg i alt” og være nysgjerrig som var veien til det klare målet om å bli kommunikasjonssjef. Fra å være engasjert i ulike roller innen kommunikasjon, så fremhever Ingvild at det var etter at hun satt seg en helt klar målsetning om å bli kommunikasjonssjef at ting begynte å skje, både rundt og med henne.

I sin nåværende stilling er det lett å lese hva som trigger Ingvild. Når hun begynner å prate om lederskap rundt innovasjon og hva ny teknologi kan bidra med i samfunnet bygger hun seg opp til et høydepunkt om hvor inspirerende det er å kunne være med som beslutningstaker og påvirke utviklingen. Engasjementet hennes er smittsomt, både når det gjelder vår felles arbeidsplass og bransjen generelt.

Når jeg spør hva hun tenker om rekruttering av kvinner til IT-bransjen er det klart at dette er noe hun både tenker mye rundt og jobber med. Internt i IBM leder hun Women Leadership Council, og på norsk nivå settes det igang et eksklusivt mentorprogram for kvinner med ambisjoner hvor Ingvild er aktivt involvert.

Hun fremhever hvor viktig det er for alle å finne ”sin” rolle i en organisasjon, og vi er klart enige om at man må avskaffe myten om at det bare er tekniske ferdigheter og realfag som gir muligheter i IT-bransjen. Ingvild fokuserer spesielt på å komme inn tidlig i unge jenters tankegang om at teknologi er morsomt og spennende. Både ved å vise hva bransjen kan tilby utover tradisjonelle IT-arkitektjobber, men også de mange stillingene for konsulenter som er eksperter på alt fra ulike industrier til for eksempel endringsledelse. IT-bransjen trenger en utømmelig brønn av dyktige mennesker, spesielt  kvinner - også med markeds- og kommunikasjonsbakgrunn, salgsbakgrunn, ja til og med samfunnsvitere.

Ingvild fokuserer på at det man tradisjonelt forbinder med IT-bransjen sannsynligvis er et stykkke unna hva kommende generasjoner motiveres av. Som det skrives om i alle medier for tiden bidrar den ekstremt raske utviklingen i bruken av ny teknologi til at yngre i dag har helt andre forventinger, kunnskaper og bruksområder knyttet til teknologi enn tidligere. Det som kan være fremmed og nytt for mange, er intuitivt og selvsagt for de nye generasjonene. Dette gjelder også måter å arbeide på, viktigheten av team og grunnleggende likestillingstankegang av hva gutter og jenter kan og vil. Hun forteller engasjert om da hun fikk muligheten til å være lærer for tiendeklassinger på Hersleb Ungdomsskole gjennom prosjektet Service Day, og hvordan ungdommene mer eller mindre likegyldig lyttet til de vanlige presentasjonene om bransjen, men derimot våknet aktivt til live og deltok da hun fortalte om IBMs Watson-prosjekt og hva ny teknologi kan brukes til i fremtiden. Her var ungdommene øyeblikkelig med.

Ingvild brenner også for verdiskapning i IT-samfunnet. Hun provoseres av surmulende nordmenn, og ser gjerne til amerikanere for motivasjon og pågangsmot. Det handler igjen om å ta sin plass og finne sin rolle, samtidig som redelighet, verdier og selskapets Corporate character kan være avgjørende i et tøft marked.

Selv om IBM er et selskap med tradisjon for livstidsansatte, er det spennende å høre hvilke tanker Ingvild har for sin egen fremtid. På den ene siden forteller hun at inspirasjonen og erfaringen fra et selskap med ekstrem høy merkevareverdi og som har lykkes innen miljø og lederskap gjør at hun i fremtiden kunne lokkes av veldedige organisasjoner hvor saken er viktigere enn selskapet. Samtidig trekker hun selv frem arbeid- og livsbalanse, og at hun ønsker å kunne gjøre andre prioriteringer senere – gi tilbake noe til alle støttespillerene hun har hatt både hjemme og ute når livet har krevd sitt. Samtidig som Ingvild nærmet seg og nådde karrieremålet ble familielivet radikalt annerledes da hun ble tidlig enke, og kombinasjonen av å levere på jobb og hjemme får ekstra dimensjoner.

I samtale med Ingvild er det både smittende energi og engasjement rundt arbeidsdagen, og ord til ettertanke for både livsbalanse og hva en ønsker for seg selv. Kanskje ekstra gode innspill å ta med seg i hektiske desember, når årsavslutninger på jobb kolliderer med forventninger om tradisjonsrik og minneverdig adventidstid for liten og stor.

K2_MORE_IN_THIS_CATEGORY << Forrige Neste >>
Vi er nå 12713  medlemmer