K2_PRINT_THIS_PAGE

Atea har samlet IT-bransjens mest dedikerte hjerter og raskeste hjerner. Vi driver målbevisst satsing på medarbeidernes utvikling, og en viktig oppgave for våre ledere er å skape bransjens beste arbeidsplass. Vår kultur preges av våre verdier der humor og det å bry seg er viktige parametere. Sammen med våre kunder og partnere skaper vi The Place to Be – hver dag. Denne kulturen har gjort oss til Norges største leverandør av IT-infrastruktur og tilhørende tjenester. 

Mer informasjon om Atea finner du på www.atea.no/ og i sosiale medier: 

Facebook: Atea Norge

LinkdIn: Atea Norge

Twitter: Atea Norge