Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon. Bouvet består av til sammen over 1200 ingeniører, designere, tekstforfattere, økonomer, statsvitere, psykologer, pedagoger og antropologer som bistår bedrifter og samfunnsaktører i alle bransjer. Sammen leverer vi løsninger som bidrar til stabil energiforsyning, en mer effektiv offentlig sektor, sikrere banker, rikere medietilbud, bedre HMS i oljesektoren, mindre administrasjon i transportnæringen og bedre kundeopplevelser i varehandelen. Og mye mer.

Bouvet leverer tjenester til en rekke viktige samfunnsaktører. Samlet medfører dette et betydelig ansvar for ansatte, kunder, eiere og samfunnet for øvrig. Måten vi håndterer samfunnsansvaret på, har også en forretningsmessig side. Et godt omdømme øker Bouvets muligheter for å tiltrekke seg nye medarbeidere og kunder. Vår visjon er å være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde medarbeiderne og kundene.

Bouvet jobber også for å øke mangfoldet og kvinneandelen i virksomheten. Nettverket «Kvinner i Bouvet» ble etablert i 2017, og har som hensikt å bidra til at Bouvet fortsetter å være et attraktivt, spennende og mangfoldig sted å arbeide for både kvinner og menn. Vi ønsker å vise frem at Bouvet er et sted der kompetanse og entusiasme skapes og deles både internt og eksternt – uavhengig av kjønn. Vi vil i tillegg jobbe for økt kvinnelig deltagelse generelt i vår bransje, og særlig på de områdene der kvinneandelen er lav. Alt dette mener vi både våre kunder og samfunnet som helhet vil tjene på.

Mer informasjon om Bouvet finner du på www.bouvet.no

 

Oda-Nettverk er Nordens ledende møteplass for kvinner som jobber med IT eller i IT-bransjen.

english  In English

Vi er nå 21685  medlemmer
blimedlem2
 stillinger2
 partnere2
lesodam