Prosjekt controller

OM_JOBB

Arbeidspppgavene er relatert til både prosjekt og lisens. I denne stillingen vil du være ansvarlig for å følge og etablere gode rutiner for prosjektfakturering og rapportering til Prosjektledere og økonomiavd. samt ordrehåntering av lisens.

https://www.crayon.com/nb-NO/crayon-careers/current-vacancies/prosjekt-controller/

Vi er nå 12712  medlemmer