<<  Tilbake til nyhetsliste

The Power of Now - Oppsummert

onsdag, 04 mai 2011 02:00 Skrevet av  Trine

Temaet for årets Inspirasjonsdag var ”The Power of Now” – grip mulighetene. Det var i hvert fall mange som hadde brukt sin mulighet til å melde seg på arrangementet, Latter var fylt til randen av forventningsfulle damer. Her er en kort oppsummering av dagen!

[Stein Arne Nistad på Inspirasjonsdagen 2011]

Stein Arne Nistad, dagens konferansier, satte stemningen til over 100 desibel og introduserte tematikken ”The Power of Now” med sine betraktninger og egne dikt. Han oppfordret til å delta i og utfordre de strømmene som ligger der.

Deretter var det Ingvard Wilhelmsen som gav oss et utrolig engasjerende innlegg, Han fokuserte på hvordan vi må ta ansvaret for våre egne holdninger, de kan alltid endres, i motsetning til en rekke ytre forhold vi bekymrer oss for. ”Det folk roter mest med i verden er tenkte problemer”, sa han.

[Eva Noer, Anne Gretland og Ingvard Wilhelmsen]

Annichen Rød stilte spørsmål om hvorfor vi har hjernen på jobben og hjertet hjemme? Og poengterte at begge deler hører hjemme i arbeidslivet. Hun fokuserte også på at vi selv kan velge, å være en ”Player” som tar ansvaret for våre holdninger eller et ”offer” som lar andre styre retningen. Vi kan endre verden om vi bare bestemmer oss for det.

Oda prisen gikk i år til Merete Asak fra Cisco. Hun fortalte at det var hennes engasjement som hadde tatt henne dit hun er. Hun benyttet også anledningen til å takke mennene i bransjen, som ser oss og tror på oss.

Dagens høyeste tempo, Anders Føyen, han presenterte sine tre på topp lister fra fortid, nåtid og fremtid med stort engasjement og i et forrykende tempo. Han poengterte at man bommer på fremtiden om man baserer seg på fortiden. Vi må tenke nytt hele tiden, være endringsvillige og selv ta kontroll over egen tilgjengelighet.

Tom Staavi, minnet oss på at det er slutt på den tiden da noen tok ansvaret for økonomien vår. Han poengterte viktigheten med å ta ansvaret for sin egen økonomi og ha et bevisst forhold til dette, ikke overlate til mannen eller andre. De fleste valgmuligheter i livet koster penger, oppsparte midler gir dermed frihet.

Inspirert publikum

Dagen ble avrundet med ”latter og lidelse” fortalt av Shabana rehman Garder. Hun leverte et foredrag som virkelig spilte på hele registeret av følelser. Om sine tøffe valg, motgang og medgang. ”Man er ikke født Mullah løfter, man blir det!”. En inspirerende avslutning på en strålende dag

Til slutt vil vi takke alle som deltok i salen, de som var på eller rundt scenen, alle sponsorene – som muliggjør dagen for oss. Til slutt vil vi også rette en stor takk til det fantastiske crewet på Latter, som har tatt så godt i mot oss.

Vi håper dere ble begeistret og inspirert!

K2_MORE_IN_THIS_CATEGORY Neste >>
Vi er nå 12081  medlemmer