NAV IKT er en del av Arbeids- og velferdsdirektoratet, og har ansvaret for en av landets største og mest komplekse systemporteføljer. Avdelingen består av mer enn 500 medarbeidere som jobber både med daglig drift av operative systemer, og nyutvikling av moderne løsninger for en lang rekke viktige ytelser, tjenester og tilbud i velferdssamfunnet vårt. NAV IKT har vunnet internasjonale priser for selvbetjeningsløsningen Din pensjon, og er en sentral bidragsyter i digitaliseringen av NAVs tjenester og løsninger. 

 

Er du interessert i en karriere i NAV IKT? Les mer her: https://www.linkedin.com/company/nav/careers?trk=top_nav_careers

Les mer om NAV her: www.nav.no

Vi er nå 21653  medlemmer