<<  Tilbake til nyhetsliste

Masteroppgave om kvinner i IT-bransjen

tirsdag, 15 september 2015 09:26   Trude Ruud Nyhus

Hvorfor jobber det så få kvinner i Oslo innen teknologi? 

 

I september 2015 fullførte Isabelle Bøhn en master i International Business ved Durham University. Ett av kravene var å skrive en dissertation, hvor hun valgte å skrive om hvorfor det er så få kvinner i Tech industrien i Oslo, Norge.

 Via Oda-Nettverk, og eget personlig nettverk intervjuet hun femten kvinner og menn. Intervjuene omhandlet hvorfor det er så få kvinner i denne bransjen, om det faktisk eksiterer barrierer og i så fall hva slags barriere dette er. I tillegg diskuterte de muligheter for kvinner i bransjen, og hvordan eventuelt flere kvinner kan trives og utvikle seg i denne sektoren.

Du kan lese en oppsummering av oppgaven her:Executive_summary-_Oda-_Nettverk.pdf

K2_MORE_IN_THIS_CATEGORY << Forrige Neste >>
Vi er nå 12067  medlemmer