Feil
  • JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med Id: 2742
<<  Tilbake til nyhetsliste

Cecilie Vanem Vinneren av Oda-prisen 2013

fredag, 07 mars 2014 00:46 Skrevet av 

 

Cecilie elsker å snakke direkte med personer ansikt til ansikt og hun får lett folk i prat. Å høre andres resonnement og tanker inspirerer henne.

 

«Jeg ser på kritikere som hjelpere, sparrer med dem og utfordrer de til å foreslå løsninger og ikke bare komme med kritikk. Kritikerne er jo folk med ideer, men du må ofte snu de til å bli konstruktive. Da kan de komme opp med fantastiske løsninger.»

 

Hvordan har året vært som rollemodell?

-Det er fremdeles uvant! Alle har vi rollemodeller, det var rart å plutselig være en selv. Jeg blir kjent igjen på gaten, spesielt av kvinner – og håper at dette er positivt! Jeg synes det er veldig hyggelig å kunne være et forbilde for andre.

Cecilie forteller videre at hun selv har vært gjennom en del store slag, så det er inspirerende for henne å kunne dele sine erfaringer. Hun har alltid hatt mange jenter i sine team, det har vært en naturlig del av hennes lederstil.

Som rollemodell, hva vil du peke på som viktige grep for å friste flere jenter til å begynne i IT-bransjen?

IT-faget er ikke lenger det det en gang var, vi har bedre programmeringsløsninger og mer standardiseringer enn tidligere. Det handler ikke bare om programmering lenger, nå handler det om å sette ting sammen til et helhetlig system som fungerer for alle involverte parter. Dette er kvinner veldig gode på, vi ser ting i et større perspektiv når vi skal bygge opp under et mål. Vi er gode multitaskere, fanger opp grensesnitt og ser helheten samtidig som vi får med det sosiale perspektivet. Vi må få frem disse behovene i markedsføring av bransjen og rekrutteringsprosessene.

 

Hva kjennetegner utfordringene I IKT bransjen?

IKT er en bransje hvor ting går raskt, du rekker knapt å fullføre en oppgave før den må endres eller erstattes. Jenter tenker annerledes, og bør tørre å ta mer ansvar og ikke være så redde for at alt skal være perfekt. Ting er ofte godt nok lenge før en kvinne vil slippe prosessen. Spesielt prosjektledelse innenfor IKT er en krevende rolle. Siste system inn i en organisasjon får alltid skylda for det som går galt og folk er ofte negative til nye systemer, noe som gjør implementeringen vanskelig. Det er viktig å være bevisst på dette i det daglige, du vil møte på tekniske problemer og utfordringer og du vil møte motstand.  Da er det viktig å se prosjektet i et større perspektiv. Det kan være opplæring, kultur og mye annet som gjør at et system feiler. Jenter er ofte mer pedagogiske, menn styrer ofte mer på det mekaniske.

 

Her ligger det mange spennende utfordringer for jenter. Det dreier seg om å snu kritikk til muligheter. IT- systemer skal tross alt gjøre det lettere å kommunisere på et eller annet nivå. Da må vi påse at menneskene som skal involveres også kommuniserer i utviklingen. Gjør kritikerne til løsningsagenter, lytt til dem, men still samtidig krav om konstruktive innspill.

 

Hvor henter du inspirasjon?

Cecilie har selv opplevd å bli satt i boks og stigmatisert. Det vekker lysten til å bevise at man duger til noe.  Hun har selv opplevd å ta feil av medarbeidere, og prøver alltid å stille med et åpent sinn. Hun gleder seg over å bli kjent med personer og synes det er spennende å oppdage kvaliteter og potensiale underveis i prosesser.

Cecilie beskriver spesielt to situasjoner hvor hun henter inspirasjon:

  1. Når jeg er helt alene og får ting litt på avstand. Det er sunt å kjede seg, du får frem noe annet i deg selv når underbevisstheten får jobbe og analysere.
  2. Dialog og gode relasjoner. Hun elsker å snakke direkte med personer ansikt til ansikt og hun får lett folk i prat. Å høre andres resonnement og tanker inspirerer henne. Hun har selv hatt mange sparringspartnere og ledere gjennom tidene. Nå hjelper hun andre med ideer og sparring. Hun har god hukommelse, husker detaljer og er ærlig og direkte. Det fører til mange personlige samtaler.

 

Hva kjennetegner din lederstil?

Skal du skape vinnerteam kan du ikke overlate ting til tilfeldighetene».

«Jeg er direkte, tar bladet fra munnen og uttaler meg om ting slik de er. Du må tørre å utfordre som leder og du må tørre å snakke ærlig med dine ansatte.» Hun er profesjonell, men uformell, og vektlegger humor internt i Dipper, som baserer seg på verdiene forfriskende, modig og enklere.

Hun peker på at du som leder i IKT-sektoren både må ha tekniske ferdigheter og de menneskelige kvalitetene. Faglig forståelse er greit å få frem hos ansatte, men samtidig må du få alle til å gå i takt. Det er dette som er utfordrende. Du må jobbe med individer og forstå hvordan du kan motivere.

 

«Jeg ser på kritikere som hjelpere, sparrer med dem og utfordrer de til å foreslå løsninger og ikke bare komme med kritikk. Kritikerne er jo folk med ideer, men du må ofte snu de til å bli konstruktive. Da kan de komme opp med fantastiske løsninger.»

Hva tror du jentene hos dere setter mest pris på ved deg som leder?

«Kraften og energien! Jeg har mye på hjertet, deler mye av meg selv og gjerne litt til.»

Cecilie er svært personlig med sine ansatte og har en kultur for lave skuldre i hverdagen, gjerne ispedd humor. Denne lederstilen er nok ganske avvæpnende, samtidig som hun krever at ansatte er proffe og leverer, hun går ikke rundt grøten. Hun påpeker også at man aldri kan rose ansatte nok. Det handler om å skape trygghet hvor alle kan få frem sine kvaliteter. Cecilie setter pris på at folk tenker selv og kommer med innspill.


Hvordan takler du motgang?

«Etter egne feil tenker jeg alltid: Hva kan jeg lære av dette? Jeg går i meg selv, analyserer hvorfor jeg feilet, og ser på hva jeg kunne gjort annerledes.»

I en utfordrende situasjon ser jeg på omfanget av problemet og hva som er det verst tenkelige utfallet? Det gjelder å finne løsninger på kort og lang sikt.

Cecilie forteller videre at hun ofte tar et skritt tilbake og ser situasjoner i et fugleperspektiv. Som oftest ser hun da at problemet ikke er så stort som først oppfattet. Motgang går rett inn i følelseslivet og hun prøver å sette følelsene til side. Hun tar frem det emosjonelle og omsorgsfulle når det trengs overfor ansatte.

«Som leder er det viktig å oppfordre til læring slik at man ikke gjentar feilene sine, avslutter hun.»

hvordan kan vi få flere til å nominere sine kvinnelige ledere til ODA-prisen?

«Tør å overraske den kvinnelige lederen du har, ikke bare sitt og tenkt at hun fortjener prisen. Gjør noe med det!»

Cecilie forteller at hun selv var svært overrasket, og mener det sikkert er mange der ute i bransjen som fortjener prisen.

«Jeg har aldri vært taktisk, men snarere personlig og allikevel så vinner jeg. Jeg må jo ha gjort noe riktig og tydeligvis inspirert mine egne. Jeg må innrømme at jeg blir ydmyk og takknemlig over mine ansatte som tok initiativet til å nominere meg.»

 

Hvorfor bør jenter engasjere seg i Oda-nettverket?

Jeg er imponert over hvor kraftfullt og bra Oda- Nettverket er. Det bidrar kun positivt og har fått respekt i bransjen og markedet generelt. Det er profesjonelt, gir påfyll, skaper kultur og samhold for jenter i IKT bransjen.» Et fantastisk initiativ som jeg tror vi bare har sett begynnelsen på.»

 

K2_MORE_IN_THIS_CATEGORY << Forrige Neste >>
Vi er nå 12713  medlemmer