<<  Tilbake til nyhetsliste

Hva er våre sosiale medie vaner?

onsdag, 06 juni 2012 07:57 Skrevet av  Caroline Evjenth Kolbeinsen

I forbindelse med ODA Nettverks Inspirasjonsdag 2012 gjennomførte vi en spørreundersøkelse på temaet Social Business. Vi brukte sosiale medier til å spre undersøkelsen og sendte den ut til alle ODA Nettverkmedlemmer.

 

Hvem svarte?

Totalt fikk vi 475 svar.

Av dem var det 15 % menn. 3 av 10 respondenter har oppgitt at de har lederstillinger.

7 av 10 har oppgitt at de er medlem av ODA nettverk, og over 60 % har oppgitt at de jobber i IT bransjen.

94 % har oppgitt at de er opptatt av sitt omdømme i de sosiale mediene.

96 % har en konto på Facebook. 58% på Twitter.

70 % har oppgitt at de har mellom 100 og 500 kontakter i det sosiale mediet de er mest aktiv.

 

Tidsbruk

85% oppgir at de sjekker sosiale medier ett par ganger daglig eller mer.

7 av 10  bruker opptil en time på sosiale medier i arbeidstiden.

Og 30% oppgir at de bruker 1 time eller mer på sosiale medier på fritiden.

Og hele 9 av 10 mener at mesteparten av tiden de bruker på Sosiale medier ikke er nyttig bruk av tid.

 

Hva bruker vi det til?

Vi stilte spørsmålet ‘Hva er viktigst for deg ved bruk av sosiale medier?’,

og ba respondentene rangere Svært viktig, Litt viktig eller Ikke viktig på 4 temaer.

Holde meg oppdatert sosialt og profesjonelt:

66% oppga at dette var svært viktig, og 2% at det var ikke viktig.

Nettverksbygging:

44% oppga at dette var Svært viktig, mens 11 % oppga at det var ikke viktig. 6 av 10 har altså oppgitt at nettverksbygging er ansett som ikke eller lite viktig ved bruk av sosiale medier.

Tidsfordriv:

15% har oppgitt det som svært viktig, 48% som litt viktig, og 36% som ikke viktig.

Invitere til og delta på events:

18% opplever det som svært viktig, 52% litt viktig og 30% som ikke viktig.

6 av 10 har oppgitt at de ikke har brukt sosiale medier til hverken å rekruttere eller å skaffe seg ny jobb.

2 av 10 vet ikke om sosiale medier forenkler bruken av deres profesjonelle nettverk

2 av 10 mener at det ikke gjør det

 

Sosiale medier og arbeidslivet

7 av 10 oppgir at de ikke bruker sosiale medier aktivt for å utføre sitt arbeid.

7 av 10 at det er viktig for dem at deres bedrift er tilstede i de sosiale mediene.

8 av 10 ville takket ja til en jobb der bedriften ikke tillot bruk av sosiale medier.

4 av 10 har oppgitt at de er venn med sjefen sin på Facebook

 

Hvem er vi i de sosiale mediene?

Vi gikk gjennom våre egne sosiale medie kontoer og definerte en del stereotype brukere ut i fra dette. Vi ba folk om å velge én stereotyp som beskrev dem best mulig.

Den intellektuelle artikkeldeleren                  8%

Den profesjonelle nettverksbyggeren            18%

Kikkeren                                                          27%

Debattanten                                                    3%

Selvskryteren                                                  1.5%

Moroklumpen                                                 9.5%

Spilleren                                                          1.5%

Bloggeren-utleverer seg selv og sin familie  2.5%

Den passive                                                     28%

 

Fun facts

Vi stilte spørsmålet, dersom du måtte velge mellom Fri tilgang til Sosiale medier resten av livet, eller muligheten til å få slette all gjeld, men ikke ha tilgang til sosiale medier resten av livet.

7 av 10 vil slette all gjeld og ikke ha tilgang til sosiale medier resten av livet.

Vi ba respondentene oppgi hvilken kjent norsk kvinne og mann de umiddelbart tenkte på med tanke på sosiale medier, og presenterte funnene i form av en ordsky laget i www.wordl.net.Det ordet som går igjen flest ganger fremstår i størst font. 

Se presentasjonen for å se resultatet.

Vi ba dere også  om å beskrive med ett ord det aller beste og det aller verste med sosiale medier. Dette illustrerte vi også ved bruk av en ordsky.

På spørsmålet om kjent norsk kvinne var det HKH Mette Marit og Elin Ørjasæter som var gjentatt flest ganger. Mens på herresiden var det klar overvekt på Jens Stoltenberg.

Det beste ble beskrevet med ord som nettverk, kontakt, oppdatert og lignende ord, med ingen klar overvekt av et enkelt ord. Mens på det verste med sosiale medier var det en overveiende klar utmerkelse på ordet ‘Tidstyv’.

K2_MORE_IN_THIS_CATEGORY << Forrige Neste >>
Vi er nå 12713  medlemmer