Når jeg melder meg inn i Oda-Nettverk godtar jeg følgende medlemsbetingelser:

1. Medlemskapet er personlig og innvilges kun til personer over 18 år.

2. Misbruk av medlemskapet kan føre til at Oda-Nettverk sier opp medlemskapet.

3. Oda-Nettverk og deres samarbeidspartnere har rett til å bruke og benytte opplysninger til markedsførings- og kommunikasjonsformål.

4. Oda-Nettverk kan sende mail til meg på den registrerte e-post adressen.

5. All data som legges ut på www.odanettverk.no skal være av respektfull art.