Oslo

Oslo

"Dine egne holdninger og fordommer er den fremste begrensningen for hva du kan utrette"

Tør du svare ja på utfordringen "Yes I Can"?

Det er tema for årets Od@ Inspirasjonsdag, som skal gi deg inspirasjon til å flytte dine egne grenser, sette deg nye mål og gi deg en solid tro på at du kan nå dem.


Kommunikasjon 2.0: Når vi endrer måten vi kommuniserer på, endrer samfunnet seg. Når samfunnet endrer seg – endrer alt seg.

De nye sosiale mediene endrer oss som individer og måten vi kommuniserer på. Uten Twitter, Facebook, internett og mobiltelefoner ville presidenten i USA trolig vært Hillary Clinton – er det noen som mener. Dette illustrerer kraften og konsekvensene av teknologi som skaper et raskere og mer transparent samfunn. Nettverksbygging, informasjonsdeling og selvorganisering utfordrer hierarkier, maktstrukturer og tradisjonelle organisasjons- og forretingsmodeller.

Inspirasjonsdagen 2008 gikk av stabelen på Frogner Kino, onsdag 13. februar. Mål for dagen var å inspirere kvinner i IKT-bransjen til å tørre å påta seg nye utfordringer og mer ansvar, samt legge forholdene til rette for utvidelse av eksisterende nettverk. Dagen ble svært vellykket med bort i mot 150 deltakere, flotte foredragsholdere samt vin og tapas til slutt etter en svært humoristisk avslutning med kvigekvintetten. (www.kvigene.no)

Forrige
2
Neste
Vi er nå 12052  medlemmer
blimedlem2
 stillinger2
 partnere2
lesodam