Eva Noer

Eva Noer

mandag, 22 april 2013 08:10

Årets Oda-pris er den 5. i rekken!

Vi inviterer deg i Oda-Nettverk til også i år å sende inn forslag på kvinne/r som fremstår som rollefigur med sin aktiviteter, holdninger og synlighet for andre kvinner og kolleger.

Årets Oda-pris er den 5. i rekken! Anita Krohn Traaseth , Hewlett-Packard Norge, var den 4. vinneren av Oda-Prisen (2012) og er i godt selskap. Tidligere vinnere er Merethe Asak, Cisco (2011), Anne Cecilie Fagerlie, Avanade (2010) og Kjersti Wiklund, Telenor (2009). Din kandiat kan bli den 5. OdaPris -vinneren.
NYHET! - Oda-prisen Organisasjon lanseres i 2015

MMI gjorde i vinter en undersøkelse for Oda-nettverk hvor det kom frem at kvinneandelen i IKT-bransjen kun er på 19%!  Det ønsker vi å gjøre noe med  og lanserer i år Oda prisen for  IKT-organisasjoner som satser på jenter.
Så for første gang inviterer vi deg i Oda-Nettverket til å sende inn forslag på en organisasjon som du synes fremstår med tydelighet, og fremmer kvinner i bransjen gjennom sine aktiviteter og holdninger.
Målet med den nye Oda-prisen er å sette fokus på og å synliggjøre bedrifter og organisasjoner som fremmer kvinner internt og i sin rekrutterings- og medarbeiderpolicy.

Oda-prisen (Person)

Målet med Oda-prisen er å fremme og synliggjøre kvinnelige rollemodeller og forbilder i IT-bransjen.
Prisen er en berømmelse av en dame som har gjort noe ekstra for kvinner i IKT-bransjen.
Vinneren skal inspirere andre kvinner til å velge eller gå videre innen bransjen, og gripe nye muligheter

Kriterier for Oda-prisen (Person):

  • Det skal være en kvinne
  • Hun skal være en synlig inspirasjonskilde for et stort eller lite miljø i IKT-bransjen
  • Hun skal ha gjort noe som motiverer andre kvinner, innad i egen bedrift, eller på tvers av bransjen
  • Hun er et forbilde og kan identifisere seg med Oda-verdiene: inspirasjon– fellesskap og modighet.


Oda-prisen Organisasjon
Prisen er en berømmelse av en bedrift/organisasjon som har gjort noe ekstra for kvinner i IT-bransjen.
Vinneren skal inspirere (unge) kvinner til å velge eller gå videre innen organisasjonen eller IKT-bransjen, og gripe nye muligheter.

Kriterier for nominasjon:

  • Det må være en IKT organisasjon (evt. en organisasjon med egen IKT avdeling.)
  • Bedriften skal ha en ofisiell policy i forhold til å satse på og fremme kvinner i organsisasjonen og/eller IKT miljøet
  • Bedriften skal aktivit motivere og legge opp til videreutvikling av kvinner, i egen organisasjon, eller i IKT miljøet
  • Organisasjonen skal være et forbilde for andre organisasjoner i sin satsning på kvinner
  • Organisasjonen skal kunne identifiseres med Oda-Nettverkets verdier: inspirasjon, fellesskap og modighet

Tips oss om èn eller flere du synes fortjener oppmerksomhet og heder for sin rolle i bransjen.
Det kan bli din kandidat som vinner årets Oda-pris!

torsdag, 28 juni 2012 22:20

Oda-prisen 2012

 Anita Krohn Traaseth mottok Oda-prisen 2012 på Oda-Nettverks Inspirasjonsdag 24. mai i år. Prisen ble utdelt for fjerde år på rad.

Finalistene for årets pris var Hanne Løvstad (Lebara), Anita Krohn Traaseth (Hewlett-Packard), Gro Rognstad og Trude Rosendal (Sogeti). Finalistene ble valgt ut blant mange gode kandidater som var nominert av engasjerte Oda-medlemmer.

Les mer om finalistene

Årets Oda-pris er den 4. i rekken. Vi inviterer deg i Oda-Nettverk til å sende inn forslag på kvinne/r som fremstår med autoritet og som rollefigur med sin aktiviteter, holdninger og synlighet for andre kvinner og kolleger.

søndag, 07 mars 2010 01:00

Yes I Can! - Inspirasjonsdagen 2010

"Dine egne holdninger og fordommer er den fremste begrensningen for hva du kan utrette"

Tør du svare ja på utfordringen "Yes I Can"?

Det er tema for årets Od@ Inspirasjonsdag, som skal gi deg inspirasjon til å flytte dine egne grenser, sette deg nye mål og gi deg en solid tro på at du kan nå dem.

mandag, 20 februar 2012 19:44

Inspirasjonsdagen 2009 - Kommunikasjon 2.0


Kommunikasjon 2.0: Når vi endrer måten vi kommuniserer på, endrer samfunnet seg. Når samfunnet endrer seg – endrer alt seg.

De nye sosiale mediene endrer oss som individer og måten vi kommuniserer på. Uten Twitter, Facebook, internett og mobiltelefoner ville presidenten i USA trolig vært Hillary Clinton – er det noen som mener. Dette illustrerer kraften og konsekvensene av teknologi som skaper et raskere og mer transparent samfunn. Nettverksbygging, informasjonsdeling og selvorganisering utfordrer hierarkier, maktstrukturer og tradisjonelle organisasjons- og forretingsmodeller.

Vi er nå 12052  medlemmer
blimedlem2
 stillinger2
 partnere2
lesodam